Viết thực trạng quản lý marketing trong bài báo cáo thực tập

Viêt thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp xin chia sẻ tới các bạn sinh viên về cách Viết thực trạng quản lý marketing trong bài báo cáo thực tập để các bạn tham khảo cho mình.

Xem thêm:

Viết chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Techcombank

Viết thuê báo cáo thực tập marketing tạo dựng thương hiệu

-Techcombank được coi là một trong những ngân hàng đi đầu trong chính sách tuyển người, được biết đến như là ngân hàng có đội ngũ con người năng động và đầy tài năng. Tính đến ngày 01/7/2004 tổng số cán bộ công nhân viên cua Techcombank là 542 người trong đó:
Số người có trình độ đại học là:419 người chiếm 77% tổng số.
Trên đại học: 14 người chiếm 2.6% tổng số.
Tuổi bình quân là 29 tuổi. Tổng số cán bộ công nhân viên có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên làm viêc tại Techcombank là 189 người chiếm 35% tổng số
Từ 1 đến 3 năm là 151 người chiếm 28% tổng số . Từ dưới một năm kinh nghiệm là 204 người chiếm 47% tổng số . Số năm kinh nghiêm bình quân làm viêc tai Techcombank là 2.98 năm . Qua số liệu trên cho thây rằng Techcombank đang sở hữu một đội ngũ cán bộ công nhân viên rất có năng lực, có kinh nghiệm làm việc lâu năm cũng như nghiêp vụ công viêc tốt đây sẽ là điểm tựa để Techcombank không ngừng phát triển.
Năng lực tổ chức và quản lý con người của Techcombank luôn thuộc nhóm
Đi đầu trong các ngân hàng ở Việt Nam, toàn bộ các chi nhánh của Techcombank luôn bao trùm bầu không khí hăng say nhiệt tình làm việc trên cơ sở văn hoá Techcombank, chuẩn mực của Techcombank cộng với khả năng quản lý của lãnh đạo câp trên các vấn đề chế độ đãi ngộ luôn đảm bảo công bằng hưởng theo năng lực đã tạo ra một Techcombank thành một thể thống nhất vì mục tiêu chung của toàn ngân hàng

Chúng tôi nhận làm thuê báo cáo thực tập tại Hồ Chí Minh và nếu bạn có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Về Minh Công

Chắp cánh ước mơ - Cầu nói tri thức Luôn cập nhật, lắng nghe và chia sẻ tới mọi người!
Xem tất cả các bài viết của Minh Công →