Tài liệu ôn thi kiểm toán viên & kế toán viên hành nghề áp 2016

tailieumau.net giới thiệu đến các bạn bộ Tài liệu ôn thi kiểm toán viên & kế toán viên hành nghề áp 2016. Bộ tài liệu ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề áp dụng cho năm 2016 bao gồm đầy đủ các kiến thức cũng như đề thi thử phục vụ cho công việc cũng như ôn thi của các bạn tốt hơn.

  • Bộ tài liệu bao gồm 7 chuyên đề:
  • 1. Pháp luật (mới)
  • 2, TCDN 2016 (sửa đổi)
  • 3. Thuế 2016 (sửa đổi)
  • 4. Kế toán 2016 (sửa đổi)
  • 5. Kiểm toán 2016 (sửa đổi)
  • 6. Phân tích
  • 7. Ngoại ngữ.

Điều kiện thi Chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2016
Theo dự thảo của BTC về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ kế toán viên phải đáp ứng

 

  • Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán. Dự thảo nêu rõ, trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thì phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau: Tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; có văn bằng, chứng chỉ do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm quy định.
  • Đồng thời, người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng từ 36 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi; nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và phí dự thi theo quy định.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ tài liệu ôn thi kiểm toán viên & kế toán viên hành nghề áp 2016  trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài thi công chức của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài thi thành công!

 

, , , , , , , , ,