Tài liệu thi công chức thuế – Ngạch cán sự và chuyên viên Công Nghệ thông tin

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn Tài liệu thi công chức thuế – Ngạch cán sự và chuyên viên Công Nghệ thông tin giúp các bạn thuận tiện trong việc ôn thi công chức thuế. Ai cũng muốn sở hữu tài liệu ôn thi công chức thuế mới nhất, và đây thật sự là một tài liệu bổ ích để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

NỘI DUNG TÀI LIỆU:

– Bộ đề thi công chức Thuế năm 2012 (Kiến thức chung, nghiệp vụ thuế, tiếng Anh B)
– Môn kiến thức chung, Nội dung chính như sau:

+ CHUYÊN ĐỀ 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
+ CHUYÊN ĐỀ 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
+ CHUYÊN ĐỀ 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
+ CHUYÊN ĐỀ 4: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚ C VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
+ CHUYÊN ĐỀ 5: VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC – SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
+ Chuyên đề: BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
+ Chuyên đề: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
+ Một số câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế (Có đáp án)
+ Đề thi công chức năm 2005 (có đáp án)

– Môn Tiếng Anh

+ Chuyên đề tiếng Anh
+ Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh trình độ B
+ Một số bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh công chức
+ Một số bài test tiếng Anh tham khảo (có đáp án)
+ Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án
+ Đề thi mẫu Tiếng Anh trình độ B không đáp án (để thử sức)
+ Bài làm mẫu của đề thi tiếng Anh trình độ B ở trên (Tham khảo)

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ tài liệu ôn thi công chức thuế  trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài thi công chức của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài thi thành công!

, , , , , ,