TÀI LIỆU Ôn thi Chuyên viên chính Đầy đủ

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn TÀI LIỆU Ôn thi Chuyên viên chính Đầy đủ giúp các bạn thuận tiện trong việc ôn thi chuyên viên chính. Ai cũng muốn sở hữu tài liệu ôn thi chuyên viên chính mới nhất, và đây thật sự là một tài liệu bổ ích để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

NỘI DUNG TÀI LIỆU:

PHẦN 1: Đề thi Chuyên viên chính đợt tháng 10/2013 tại TPHCM VÀ NĂM TRƯỚC THAM KHẢO [HOT]

PHẦN 2: Bộ tài liệu ôn thi chuyên viên chính gồm 3 phần [Kiến thức chung + Tin học + Anh văn B]

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1. Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay
2. Một số vấn đề về đảng cầm quyền và công tácxây dựngđảng trong tình hình mới
3. Xây dựng nhà nước pháp quyềnxã hộichủ nghĩa của dân, do dân, vì dân
4. Chế độ công vụ và quản lý cán bộ,công chức
5. Nềnhành chínhvà cải cách hành chính nhà nước
6. Một số nội dung cơ bản trong các văn kiện đại hội xi
7. Đổi mới nội dung, cách hoạt động của mặt trận tổ quốcviệt namvà các đoàn thể chính trị – xã hội
8. Tiếp tục hoàn thiện thế chếkinh tếthị trường định hướng xã hội chủ nghĩaPHẦN ÔN TẬP KIẾN THỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (42 Câu hỏi + bài soạn/ đáp án kèm theo)
PHẦN ÔN TẬP TIẾNG ANH

+ Giáo trình hướng dẫn ôn tập môn Tiếng Anh
+ Một số bài test tiếng Anh (có đáp án)
+ 130 bài luận thường dùng trong thi Tiếng Anh
+ Đề thi tiếng Anh năm 2011 có đáp án
PHẦN ÔN TẬP TIN HỌC VĂN PHÒNG

+ Chuyên đề tin học (Lý thuyết, câu hỏi, )
+ Trắc nghiệm tin học văn phòng ( Word, Excel, Power point) có đáp án
+ 130 Câu trắc nghiệm Tin học văn phòng (có đáp án)
+ Một số Đề thi môn Tin học tham khảo

, , , , , , , ,