Thực trạng về mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ tại Resort Sao Việt

Báo cáo thực tập về Thực trạng về mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng Dịch vụ tại Resort Sao Việt

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm về kinh doanh khách sạn
1.2. Khái niệm về Resort
1.3. Tâm lý khách du lịch
1.4. Chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạn
1.4.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ khách sạn
1.4.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ khách sạn
1.4.3. Tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng dịch vụ khách sạn
1.4.4. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
1.5. Chỉ số đo lường sự hài lòng của khách hàng – chỉ số CSI
1.6. Một số nghiên cứu của các tác giả khác về sự hài lòng của khách hàng
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH KHI SỬ DỤNG
DỊCH VỤ CỦA RESORT SAO VIỆT
2.1. Giới thiệu về resort Sao Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
2.1.3. Sơ đồ tổ chức
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của resort
Sao Việt
2.2.1. Mức độ hài lòng của khách hàng về cảnh quan thiên nhiên
2.2.2. Mức độ hài lòng của khách hàng về cơ sở vật chất
2.2.3. Mức độ hài lòng của khách hàng về nhân viên
2.2.4. Mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng của các dịch vụ
2.2.4.1. Dịch vụ lưu trú
2.2.4.2. Dịch vụ ăn uống
2.2.4.3. Các dịch vụ bổ sung
2.2.5. Khác biệt về sự hài lòng của từng loại khách hàng
2.2.5.1. Theo biến nhân khẩu học
2.2.5.2. Theo biến địa lý
2.2.5.3. Theo biến tâm lý
2.2.5.4. Theo biến hành vi
2.3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của resort Sao Việt
TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG KHI SỬ DỤNG DỊCH
VỤ CỦA RESORT SAO VIỆT
3.1. Giải pháp
3.1.1. Hoàn thiện cơ sở vật chất của các bộ phận trong Resort
3.1.1.1. Cơ sở giải pháp
3.1.1.2. Nội dung thực hiện
3.1.1.3. Đánh giá giải pháp
3.1.2. Đào tạo tiếng anh giao tiếp, nghiệp vụ và tìm hiểu thông tin của Resort cho nhân viên
3.1.2.1. Cơ sở giải pháp
3.1.2.2. Nội dung thực hiện
3.1.2.3. Đánh giá giải pháp
3.1.3. Xây dựng mối quan hệ, liên kết với các trường, cơ sở đào tạo ngành Nhà hàng – Khách sạn
3.1.3.1. Cơ sở giải pháp
3.1.3.2. Nội dung thực hiện
3.1.3.3. Đánh giá giải pháp
3.1.4. Thường xuyên cập nhật thực đơn món ăn và thực đơn đồ uống
3.1.3.1. Cơ sở giải pháp
3.1.3.2. Nội dung thực hiện
3.1.3.3. Đánh giá giải pháp
3.1.5. Tổ chức các tour du lịch trong ngày kết hợp tham quan, vui chơi, giải trí
3.1.3.1. Cơ sở giải pháp
3.1.3.2. Nội dung thực hiện
3.1.3.3. Đánh giá giải pháp
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Kiến nghị với Resort Sao Việt
3.2.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương
3.2.3. Kiến nghị với nhà trường
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn