Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh Quảng Trị

Báo cáo thực tập về Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Triệu Phong Tỉnh Quảng Trị

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu.
2.1. Mục đích chung.
2.2. Mục đích cụ thể.
3. Phương pháp nghiên cứu.
4. Giới hạn của đề tài
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.
1.1.1. Tín dụng đối với hộ nghèo.
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng đối với hộ nghèo.
1.1.1.2. Mục tiêu.
1.1.1.3. Nguyên tắc cho vay.
1.1.2. Một số vấn đề cơ bản của hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại NHCSXH.
1.1.2.1. Nguyên tắc và điều kiện vay vốn.
1.1.2.2. Loại cho vay và thời hạn cho vay.
1.1.2.3. Lãi suất cho vay.
1.1.2.4. Phương thức cho vay.
1.1.2.5. Quy trình thủ tục cho vay.
1.1.3. Vốn – Hiệu quả sử dụng vốn.
1.1.3.1. Khái niệm về vốn.
1.1.3.2. Đặc điểm của vốn
1.1.3.3. Hiệu quả sử dụng vốn.
1.1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.
1.1.4. Các chỉ tiêu được sử dụng trong đề tài
1.1.4.1. Đối với Ngân hàng.
1.1.4.2. Đối với hộ.
1.1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất của các hộ.
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.
1.2.1. Ngân hàng chính sách xã hội – vai trò và hoạt động.
1.2.1.1. Sự ra đời của NHCSXH.
1.2.1.2. Đặc điểm và vai trò của NHCSXH..
1.2.2. Tín dụng ưu đãi thông qua NHCSXH trong thời g

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn