Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng An Bình

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .
1.1 Những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.1.1 Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay.
1.1.3 Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với nền kinh tế.
1.2 Tổng quan về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
1.2.1 Khái niệm tín dụng Ngân hàng và điều kiện vay vốn đối với DNNVV.
1.2.2 Phân loại tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.2.3 Vai trò của việc cấp tín dụng đối doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.3 Chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.
1.3.1 Khái niệm về chất lượng tín dụng Ngân hàng đối với DNNVV.
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng DN nhỏ và vừa
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với DNNVV.
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ
VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG.
2.1 Khái quát về NHTMCP An Bình- Chi nhánh HP
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ABBANK – Chi nhánh Hải Phòng .
2.1.2 Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận
2.1.3 Các hoạt động của NHTMCP An Bình – Chi nhánh HP
2.2 Một số quy định về cho vay đối với DNNVV tại ABBANK Chi nhánh HP
2.2.1. Nguyên tắc vay vốn
2.2.2 Thời hạn cấp tín dụng
2.2.3 Lãi suất cho vay
2.2.4 Quy trình xét duyệt cho vay
2.2.5 Thẩm định giá tài sản đảm bảo
2.3. Chất lượng tín dụng đối với DNVVN tại ABBANK CN Hải Phòng
2.3.1.Chất lượng tín dụng DNVVN tại ABBANK CN Hải Phòng
2.3.2 Đánh giá chất lượng cho vay đối với DNNVV của ABBANK Chi nhánh HP
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ
VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng NHTMCP An Bình – Chi nhánh Hải Phòng
3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của NHTMCP An Bình Chi nhánh Hải
phòng.
3.1.2 Định hướng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân
hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hải Phòng.
3.2.1 Nâng cao chất lượng một số khâu trong quy trình tín dụng.
3.2.2 Xây dựng chính sách tín dụng linh hoạt
3.2.3 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên.
3.2.4 Thúc đẩy hoạt động Marketing, mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều công ty lớn.
3.2.5 Hiện đại hóa trang thiết bị và phát triển công nghệ ngân hàng
3.3 Một số kiến nghị.
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan.
3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.3.3 Kiến nghị với các doanh nghiệp nhỏ và vừa .
3.3.4 Kiến nghị đối với ABBANK.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn