Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Hải Phòng

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM
1.1. Tín dụng và vai trò của hoạt động tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.1.1.Khái niệm tín dụng Ngân hàng
1.1.2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng
1.1.3. Phân loại tín dụng
1.1.3.1.Căn cứ theo thời hạn tín dụng
1.1.3.2. Căn cứ vào hình thức tín dụng
1.1.3.3. Căn cứ vào đối tượng vay vốn
1.1.3.4. Căn cứ theo mục đích sử dụng vốn tín dụng
1.1.3.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả
1.1.3.6. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng.
1.1.4. Vai trò của tín dụng đối với NHTM
1.1.4.1. Đối với khách hàng
1.1.4.2. Đối với Ngân hàng
1.1.4.3. Đối với nền kinh tế
1.2. Chất lượng tín dụng của NHTM
1.2.1. Khái niệm chất lượng tín dụng
1.2.2. Một số chỉ tiêu về chất lượng tín dụng
1.2.2.1. Chỉ tiêu định tính
1.2.2.2. Chỉ tiêu định lượng
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của NHTM
1.3.1. Nhân tố từ phía Ngân hàng
1.3.2. Nhân tố từ phía khách hàng
1.3.3. Các nhân tố khác
1.4. Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM
1.4.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng:
1.4.2. Mở rộng quy mô tín dụng của Ngân hàng
1.4.3. Các giải pháp khác
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
TMCP SÀI SÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
2.1. Giới thiệu khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi
nhánh Hải Phòng

2.1.3. Cơ cấu tổ chức hoạt đông, chức năng và nhiệm vụ các bộ phận của Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Chi nhánh
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận:
2.1.4. Sản phẩm dịch vụ chính của Ngân hàng
2.1.4.1. Huy động tiền gửi
2.1.4.2. Tín dụng
2.1.4.3. Sản phẩm dịch vụ khác
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank Hải Phòng trong những năm vừa qua
2.1.5.1. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng
2.1.5.2. Hoạt động huy động vốn
2.1.5.3. Hoạt động tín dụng
2.1.5.4. Một số hoạt động dịch vụ khác
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi
nhánh Hải Phòng giai đoạn 2011- 2013.
2.2.1. Chất lượng tín dụng qua các chỉ tiêu định tính
2.2.2. Chất lượng tín dụng qua các chỉ tiêu định lượng
2.2.2.1. Tổng dư nợ và kết cấu dư nợ
2.2.2.2. Doanh số cho vay, doanh số thu nợ
2.2.2.3. Tỷ lệ nợ quá hạn
2.2.2.4. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.2.2.5. Thu nhập từ hoạt động tín dụng
2.2.2.6. Hiệu suất sử dụng vốn
2.2.2.7. Thu hồi nợ
2.2.3. Đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi
nhánh Hải Phòng
2.2.3.1. Những thành tựu đạt được
2.2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CN HẢI PHÒNG
3.1. Định hướng nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
– Chi nhánh Hải Phòng.
3.1.1. Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh với mục tiêu đẩy mạnh quy mô và thị phần
của Sacombank trên địa bàn.
3.1.1.1.Định hướng về huy động: Đẩy mạnh công tác huy động vốn trong năm 2014
3.1.1.2. Định hướng về cho vay
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Sacombank Hải Phòng
3.2.1. Hoàn thiện các sản phẩm, dịch vụ tín dụng của Ngân hàng.
3.2.2. Mở rộng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn
3.2.3. Hoàn thiện chính sách tín dụng
3.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng
3.2.5. Tăng cường công tác quản lý nợ và giải quyết nợ quá hạn.
3.2.6. Nâng cao công tác quản lý, giám sát tín dụng, trích lập dự phòng rủi ro.
3.2.7. Thực hiện các biện pháp thẩm định kỹ trước khi cho vay, tăng cường kiểm tra trong
và sau khi cho vay.
3.2.8. Một số giải pháp khác
3.3. Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ.
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.
3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
KẾT LUẬN CHUNG

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn