Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Đất Việt

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành tại công ty du lịch Đất Việt

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH
1.1. Khái niệm lữ hành và phân loại kinh doanh lữ hành
1.1.1. Một số khái niệm về lữ hành
1.1.1.1. Lữ hành
1.1.1.2. Kinh doanh lữ hành
1.1.1.3. Hãng lữ hành
1.1.2. Phân loại kinh doanh lữ hành
1.1.2.1. Căn cứ tính chất của hoạt động để tạo ra sản phẩm
1.1.2.2. Căn cứ vào phương thức và phạm vi hoạt động
1.1.2.3. Căn cứ vào quy định của luật du lịch Việt Nam
1.2. Hệ thống sản phẩm kinh doanh của hãng lữ hành
1.2.1. Chương trình du lịch
1.2.1.1. Khái niệm chương trình du lịch
1.2.1.2. Phân loại chương trình du lịch
1.2.2. Dịch vụ trung gian
1.3. Thị trường du lịch
1.3.1. Khái niệm thị trường du lịch
1.3.2. Phân loại thị trường du lịch
1.4. Quy trình kinh doanh lữ hành
1.4.1. Thiết kế và tính giá chương trình du lịch
1.4.1.1. Thiết kế chương trình du lịch
1.4.1.2. Tính giá chương trình du lịch
1.4.2. Tổ chức xúc tiến và bán chương trình du lịch
1.4.2.1. Các hoạt động xúc tiến chương trình du lịch.
1.4.2.2. Các hoạt động bán chương trình du lịch
1.4.3. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
1.4.3.1. Quy trình thực hiện chương trình du lịch
1.4.3.2. Tổ chức các hoạt động sau khi kết thúc chuyến đi của khách
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá vị thế của doanh nghiệp
1.5.1. Số lượt khách và tốc độ tăng trưởng lượt khách
1.5.2. Doanh thu lữ hành và tốc độ tăng trưởng doanh thu
1.5.3. Chỉ tiêu thị phần của công ty lữ hành
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH Ở CÔNG TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT
2.1. Giới thiệu khái quát công ty du lịch Đất Việt

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Những thành tựu đạt được
2.1.3. Thông tin công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng trong công ty
2.1.4.1. Sơ đồ tổ chức của công ty
2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng chức năng
2.1.5. Lĩnh vực kinh doanh du lịch của công ty du lịch Đất Việt
2.1.5.1. Kinh doanh chương trình du lịch
2.1.5.2. Kinh doanh dịch vụ trung gian
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của công ty du lịch Đất Việt
2.1.6.1. Lượng khách
2.1.6.2. Doanh thu
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành ở công ty du lịch Đất Việt
2.2.1. Thiết kế và tính giá chương trình du lịch
2.2.1.1. Thiết kế chương trình du lịch
2.2.1.2. Tính giá chương trình du lịch
2.2.2. Tổ chức xúc tiến và bán chương trình du lịch
2.2.2.1. Xúc tiến chương trình du lịch
2.2.2.2. Bán chương trình du lịch
2.2.3. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
2.2.3.1. Chuẩn bị chương trình du lịch
2.2.3.2. Thực hiện chương trình du lịch
2.2.3.3. Kết thúc chương trình du lịch
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành ở công ty du lịch Đất Việt
2.3.1. Điểm mạnh
2.3.2. Điểm yếu
2.3.3. Cơ hội
2.3.4. Thách thức
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI
CÔNG TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT
3.1. Mục tiêu và phương hướng kinh doanh của công ty du lịch Đất Việt
3.1.1. Mục tiêu của công ty du lịch Đất Việt
3.1.2. Phương hướng của công ty du lịch Đất Việt
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao nâng cao hiệu quả kinh doanh lữ hành ở công ty du lịch Đất Việt
trong thời gian tới
3.2.1. Giải pháp phát triển thị trường du lịch của công ty du lịch Đất Việt
3.2.2. Xây dựng chính sách Marketting – Mix
3.2.2.1. Chính sách sản phẩm
3.2.2.2. Chính sách phân phối
3.2.2.3. Chính sách giá cả
3.2.2.4. Chính sách quảng bá, xúc tiến
3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.4. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị
3.2.5. Tăng cường hợp tác kinh doanh
3.2.6. Các biện pháp khác
3.2.6.1. Sử dụng nguồn vốn đầu tư có hiệu quả
3.2.6.2. Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin
3.3.1. Kiến nghị với nhà nước và tổng cục du lịch
3.3.2. Kiến nghị đối với công ty
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn