Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm dịch vụ du lịch SANDACO

Báo cáo thực tập về Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại trung tâm dịch vụ du lịch SANDACO

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH
1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản trong kinh doanh lữ hành
1.1.1. Khái niệm kinh doanh lữ hành
1.1.2. Định nghĩa doanh nghiệp lữ hành
1.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp lữ hành
1.1.4. Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp du lịch lữ hành
1.1.4.1. Hội đồng quản trị
1.1.4.2. Giám đốc
1.1.4.3. Các bộ phận đặc trưng và quan trọng nhất của doanh nghiệp lữ hành
1.1.4.4. Khối các bộ phận tổng hợp
1.1.4.5. Các bộ phận hỗ trợ và phát triển
1.1.5. Hệ thống các sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành
1.1.5.1. Các dịch vụ trung gian
1.1.5.2. Các chương trình du lịch trọn gói
1.1.5.3. Các hoạt động kinh doanh lữ hành tổng hợp
1.1.6. Nội dung hoạt động kinh doanh
1.1.6.1. Thiết kế và tính giá chương trình du lịch
1.1.6.2. Tổ chức quảng bá, xúc tiến chương trình du lịch
1.1.6.3. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch
1.1.6.4. Kết thúc chương trình du lịch
1.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh lữ hành
1.2.1. Doanh thu từ kinh doanh chương trình du lịch
1.2.2. Chi phí từ kinh doanh chương trình du lịch
1.2.3. Lợi nhuận thuần
1.2.4. Tổng số lượt khách
1.2.5. Tổng số ngày khách thực hiện
1.2.6. Thời gian trung bình một khách trong một chương trình du lịch
1.3. Cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành
1.3.1. Doanh lợi du lịch
1.3.2. Năng suất lao động
1.3.3. Tiền lương cho lao động du lịch
1.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
1.3.4.1. Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực
1.3.4.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

1.3.5. Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị
1.3.6. Xây dựng thương hiệu của công ty
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA TRUNG TÂM
DỊCH VỤ DU LỊCH SADACO
2.1. Giới thiệu khái quát trung tâm dịch vụ du lịch SADACO
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm du lịch SADACO
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của trung tâm du lịch SADACO
2.1.3. Chức năng của từng bộ phận
2.1.3.1. Giám đốc
2.1.3.2. Phòng kế toán
2.1.3.3. Phòng điều hành du lịch khách đoàn
2.1.3.4. Phòng điều hành du lịch khách lẻ
2.1.3.5. Phòng đặt vé máy bay và chăm sóc khách hàng
2.1.3.6. Phòng điều hành dịch vụ vận chuyển
2.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của trung tâm dịch vụ du lịch SADACO
2.1.4.1. Kinh doanh chương trình du lịch
2.1.4.2. Kinh doanh dịch vụ vận chuyển
2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của trung tâm dịch vụ du lịch SADACO
2.2.1. Thực trạng hoạt động kinh doanh
2.2.1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm
2.2.1.2. Phân tích khái quát sự tăng giảm của doanh thu
2.2.1.3. Phân tích doanh thu theo cơ cấu mặt hàng
2.2.1.4. Lao động và tiền lương của công ty
2.2.2. Nguồn cơ sở vật chất của trung tâm du lịch SADACO
2.2.3. Hoạt động thiết kế và tính giá của chương trình du lịch
2.2.4. Hoạt động tổ chức, xúc tiến, tiêu thụ và bán chương trình du lịch
2.2.5. Hoạt động tổ chức thực hiện chương trình du lịch
2.2.6. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển
2.3. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của trung tâm du lịch SADACO
2.3.1. Thuận lợi
2.3.2. Khó khăn
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ
HÀNH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH SADACO
3.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của trung tâm du lịch SADACO từ năm 2014-2015
3.1.1. Tầm nhìn của trung tâm du lịch SADACO
3.1.2. Mục tiêu phát triển của trung tâm du lịch SADACO
3.1.3. Định hướng phát triển kinh doanh của trung tâm du lịch SADACO
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành của trung tâm du lịch
SADACO
3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.2.1.1. Cơ sở của giải pháp
3.2.1.2. Phương pháp thực hiện
3.2.1.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp
3.2.2. Hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật
3.2.2.1. Cơ sở của giải pháp
3.2.2.2. Phương pháp thực hiện
3.2.2.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp
3.2.3. Xây dựng thương hiệu phát triển và bền vững
3.2.3.1. Cơ sở của giải pháp
3.2.3.2. Phương pháp thực hiện
3.2.3.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp
3.2.4. Triển khai chính sách marketing-mix phù hợp với mỗi thị trường mục tiêu
3.2.4.1. Cơ sở của giải pháp
3.2.4.2. Phương pháp thực hiện

3.2.4.3. Đánh giá hiệu quả của giải pháp
3.3. Kiến nghị
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn