Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng của các công ty chứng khoán

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài  báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Dòng tiền tự do rất quan trọng vì nó cho phép một công ty để theo đuổi các cơ hội nâng cao giá trị cổ đông. Nếu không có tiền, công ty rất khó phát triển sản phẩm mới, thực hiện mua lại, trả cổ tức và giảm nợ. Một số người cho rằng mục tiêu duy nhất là tập trung thiển cận về thu nhập trong khi đó họ đã bỏ qua tiền “thật” mà một công ty tạo ra. Nhưng thu nhập thường có thể được che khuất bởi sự phù phép của kế toán, tuy nhiên họ sẽ nó khó khăn hơn để tạo ra dòng tiền giả. Vì lý do này, một số nhà đầu tư tin rằng dòng tiền tự do sẽ cho một cái nhìn rõ ràng hơn về khả năng tạo ra tiền mặt. Điều quan trọng cần lưu ý là bản thân dòng tiền tự do âm không phải là xấu .Nếu dòng tiền tự do là âm, nó có thể là  một dấu hiệu cho thấy một công ty đang đầu tư lớn. Khi các khoản đầu tư kiếm được lợi nhuận cao, chiến lược kinh doanh mang lại hiệu quả thì khả năng nâng cao giá trị doanh nghiệp là rất lớn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp có quá nhiều  tiền tự do chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã bỏ qua các cơ hội đầu tư và đang nắm giữ tiền một cách bị động.

Từ những vấn đề nêu trên ta thấy rằng dòng tiền tự do là tài sản có tính thanh khoản cao và đóng một vai trò hết sức đặc biệt đối với mọi hoạt động một công ty dưới sự kiểm soát của nhà quản trị. Bên cạnh đó, dòng tiền tự do cũng rất hữu ích trong việc đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Như vậy, tiền tự do trung bình trong doanh nghiệp Việt Nam ở mức bao nhiêu, cao hơn hay thấp hơn so với các quốc gia trên thế giới. Nhận thấy được vấn đề đó, tác giả nghiên cứu “Tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TPHCM” làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng nhằm đề xuất một số giải pháp cho cho các nhà quản trị công ty trong việc quản lý dòng tiền tự do.

1.1   Tính cấp thiết của đề tài

Tiền tự do là tiền nhàn rỗi trong doanh nghiệp. Jensen (1986) cho rằng quá nhiều dòng tiền tự do sẽ gây ra mất đoàn kết nội bộ và lãng phí lợi ích của công ty, dẫn đến chi phí đại diện là một gánh nặng lớn có của cổ đông. Trong một công ty quyền sở hữu và quản lý bởi một người duy nhất thì không có vấn đề tồn tại về chi phí đại diện vì không có xung đột lợi ích, điều này là ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên chi phí đại diện luôn là vấn đề nhức nhối trong các công ty cổ phần do luôn tồn tại mâu thuẩn về lợi ích giữa các thành phần trong công ty như cổ đông và người quản lý, chủ nợ và cổ đông. Hàng loạt công ty, tập đoàn đã bị thất bại mà phần lớn là do sai lầm của người quản lý trong việc phân bổ dòng tiền tự do. Do vậy, người quản lý luôn phải chịu áp lực từ nhiều phía như: cổ đông, các chủ nợ, các khoản thanh toán trong công ty, các dự án đầu tư mới… buộc các nhà quản lý doanh nghiệp phải cân nhắc, xem xét mọi khía cạnh khi đưa ra quyết định về dòng tiền tự do nhằm mang lại hiệu quả cao nhất . Việc nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do sẽ giúp cho các nhà quản trị ở Việt Nam nhận biết được dòng tiền tự do bị tác động bởi các nhân tố nào để có thể chủ động hơn trong việc sử dụng dòng tiền tự do mang lại hiệu quả cao nhất.Bên cạnh đó góp phần giải quyết mối quan hệ căng thẳng giữa người quản lý và chủ sở hữu của công ty.

1.2   Mục tiêu nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu nhằm hướng tới các mục tiêu sau:

 • Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính đến của dòng tiền tự do tại các doanh nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán
 • Dựa trên những kết quả nghiên cứu có được đề xuất một số giải pháp cho cho các nhà quản trị công ty trong việc quản lý dòng tiền tự

1.3   Câu hỏi nghiên cứu

Luận văn nghiên cứu nhằm trả lời cho các câu hỏi sau:

 • Các nhân tố nào tác động đến dòng tiền tự do?
 • Đòn bẩy tài chính có tác động như thế nào đến dòng tiền tự do?
 • Giải pháp nào kiểm soát dòng tiền tự do của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM?

1.5.     Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính của dòng tiền tự do tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm: các công ty phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM trong giai đoạn từ năm 2010 – 2013.

1.6.     Phương pháp nghiên cứu

Để trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu trên, tác giả đã sử dụng các lý thuyết như lý thuyết đánh đổi, lý thuyết trật tự phân hạng , lý thuyết dòng tiền, lý thuyết dòng tiền tự do lý thuyết chi phí đại diện, lý thuyết đòn bẩy tài chính, tính thanh khoản để làm cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu.

Sau đó tác giả tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu thông qua các bài nghiên cứu trước đây và khung lý thuyết đã chọn. Sử dụng phương pháp định lượng với mô hình hổi quy đa biến bằng cách dùng phần mềm Stata 12 với phương pháp ước lượng Pooled OLS để xử lý và phân tích hồi quy dữ liệu để đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do. Bên cạnh đó, tác giả tiến hành so sánh với dấu kỳ vọng trong khung lý thuyết đã trình bày ở trên để  rút ra kết luận.

 • Ý nghĩa đề tài nghiên cứu

Nghiên cứu tác động của đòn bẩy tài chính đến dòng tiền tự do giúp cho nhà quản trị công ty biết được các nhân tố tác động đến dòng tiền tự do và dòng tiền tự do trung bình của các công niêm yết trên thị trường chứng khoán  TPHCM. Từ đó, họ có căn cứ để đưa ra những quyết định quản lý dòng tiền tự do sau cho vừa đảm bảo cân bằng lợi ích giữa cổ đông vừa đảm bảo mục tiêu quản  lý của nhà quản trị và mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

1.8.     Kết cấu luận văn

Báo cáo thực tập tốt nghiệp  gồm có năm chương.

 • Chương 1: Mở đẩu

Chương này tác giả giới thiệu chung về đề tài nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu.

 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước

Trong chương này tác giả trình bày cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu trước đây và các nhân tố được sử dụng làm đòn bẩy tác động dòng tiền tự do của các công ty, từ đó hình thành mô hình nghiên cứu và đề xuất các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu.

 • Chương 3: phương pháp nghiên cứu

Chương này trình bày quy trình nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu.

 • Chương 4: kết quả nghiên cứu

Chương này sẽ bắt đầu với phần trình bày và phân tích các số liệu thống kê mô tả của nghiên cứu. Sau đó, phân tích tương quan đơn giữa các biến và phân tích hồi quy.

 • Chương 5: Kết luận

Chương này ghi nhận những kết luận quan trọng từ đề tài nghiên cứu, đồng thời nêu lên những hạn chế và gợi ý hướng mở rộng cho đề tài nghiên cứu tiếp theo.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cho vay mua nhà tại Ngân hàng Việt Nam đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, báo cáo thực tập nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment