Báo cáo thực tập phát triển nguồn nhân lực tại công ty Đường sắt

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập nhân sự là Báo cáo thực tập phát triển nguồn nhân lực tại công ty công trình Đường sắt để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định sự phát triển của mọi nền kinh tế. Trước đây khi xã hội chưa phát triển, khoa học kỹ thuật còn lạc hậu thì con người đã đóng vai trò trung tâm, bằng sức lao động của mình làm ra mọi của cải vật chất nuôi sống bản thân và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường phái Nguồn nhân lực từ những thập niên 50 của thế kỷ 20 đã cho rằng: “ Nguồn nhân lực là nguồn lực dồi dào, có tiềm năng vô hạn”. Nay khi xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, vị thế của con người trong xã hội càng được củng cố, đồng thời năng lực học tập của con người cũng không ngừng được nâng cao. Tại Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “…nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển và tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ”, “ …con người và nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hoá…”. Đại hội Đảng lần X cũng nhấn mạnh: “ phát triển mạnh kết hợp chặt giữa hoạt động khoa học và công nghệ với giáo dục và đào tạo để thực sự phát huy vai trò quốc sách hàng đầu, tạo động lực thúc đẩy nhanh công nghiệp hoá hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức ”. Như vậy, thời nào cũng cần đến nhân tài, hội nhập kinh tế thế giới càng sâu thì vấn đề phát triển nguồn nhân lực càng trở nên cấp thiết. Do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu để phát triển tiềm lực con người. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi thế giới biến đổi không ngừng, nền kinh tế thế giới ngày càng thịnh vượng, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão thì vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực càng trở nên cấp thiết.
Sau một thời gian tìm hiểu tại Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt , qua thu thập thông tin và phân tích thực trạng của Công ty, nhận thấy công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty còn tồn tại nhiều vấn đề nên tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần công trình Đường sắt” làm báo cáo thực tập

2. Mục đích nghiên cứu:
– Hệ thống hóa những vốn lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực.
– Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt, tìm ra những điểm mạnh yếu và nguyên nhân dẫn đến điểm yếu trong phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty.
– Đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: Phát triển NNL tại các Doanh nghiệp
– Phạm vi nghiên cứu về không gian: Phát triển NNL tại Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt
– Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Nghiên cứu dữ liệu từ năm 2009 – 2012 và đề xuất giải pháp đến năm 2020.
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập thông tin: Phương pháp chủ yếu để thu thập số liệu thứ cấp là phương pháp tổng hợp tài liệu. Nguồn dữ liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên của phòng Tổ chức – Cán bộ, phòng Kế hoạch, phòng Tài chính – Kế toán của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt. Ngoài ra, thông tin trong luận văn còn được thu thập từ các tài liệu, số liệu đã được công bố, webside, giáo trình và các nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực.
4.2. Phương pháp tổng hợp, thống kê tài liệu : Các tài liệu, thông tin sau khi thu thập được tổng hợp lại, thống kê và phân loại thành các nhóm mang chỉ tiêu, nội dung khác nhau.
4.3. Phương pháp phân tích, đánh giá: Tài liệu sau khi được phân loại sẽ tiền hành phân tích đánh giá. Đồng thời, vận dụng phương pháp so sánh nhằm phân tích số liệu trong khoảng thời gian nghiên cứu đề tài để đi đến kết luận và đề xuất biện pháp thích hợp nhất.
5. Dự kiến những đóng góp khoa học của luận văn
Với mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có những đóng góp chủ yếu sau:
– Thứ nhất: Làm rõ cơ sở Cơ sở lý luận về Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.
– Thứ hai: Phân tích thực trạng công tác Phát triển nguồn nhân lực trong Công ty CP Tổng công ty công trình đường sắt trong thời gian 5 năm, giai đoạn 2008 đến 2012 và rút ra một số bài học kinh nghiệm.
– Thứ ba: Đề xuất giải pháp nhằm Phát triển nguồn nhân lực trong Công ty CP Tổng công ty công trình đường sắt trong thời gian tới.
6. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của Luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu có liên quan.
Chương 2: Cơ sở lý luận về Phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.
Chương 3: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực trong Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt.
Chương 4: Một số giải phát nhằm hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt.

Các bạn vui lòng tải về để xem toàn bộ nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập nhân sự khác là: Báo cáo thực tập phát triển nguồn nhân lực tại Bệnh viện  đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập nhân sự đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment