Báo cáo: Khái niệm và thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập

Khái niệm và thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây là một trong những yếu tố của Cơ sở lý luận về hàng hóa nhập khẩu. Mà các bạn sinh viên ngành Xuất nhập khẩu viết báo cáo thực tập không thể bỏ qua.

Có nhiều tài liệu tham khảo làm báo cáo thực tập khác được Admin chia sẻ trên website: baocaothuctap.net. Các bạn có thể tham khảo nhé

Khái niệm, Các điều kiện, Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu

1.2.1. Khái niệm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu là hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Thủ tục hải quan điện tử là thủ tục hải quan trong đó việc khai, tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, trao đổi các thông tin khác theo quy định của pháp luật về thủ tục hải quan giữa các bên có liên quan thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. (Theo Nghị định số số 08/2015/NĐ-CP)

1.2.2. Các điều kiện thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu

1.2.2.1. Điều kiện về cơ chế, chính sách

Đây là tiêu chí đầu tiên, là hành lang pháp lý để thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hải quan điện tử như Luật hải quan, Luật giao dịch điện tử, Luật thuế xuất nhập khẩu, Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Để thực hiện thủ tục hải quan điện tử, ngành hải quan phải xây dựng phần mềm, xây dựng chính sách luật pháp để thực hiện, các văn bản quy trình ban hành phải phù hợp và có tính thực tiễn cao.

1.2.2.2. Điều kiện về nguồn nhân lực

Là tiêu chí trọng tâm mà ngành hải quan xác định để phục vụ thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nhân viên để triển khai thủ tục đáp ứng được nhiệm vụ trong từng giai đoạn, sắp xếp bố trí nhân viên một cách hợp lý, phù hợp ở từng khâu nghiệp vụ nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Xem thêm bài viết khác: Tài liệu báo cáo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu

1.2.2.3. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật

Để thực hiện thủ tục hải quan điện tử công cụ chính là hệ thống cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin bao gồm hệ thống mạng và hệ thống thiết bị. Cụ thể: Hệ thống thông quan điện tử và các hệ thống vệ tinh như Hệ thống Kế toán thuế, Hệ thống quản lý giám sát cài đặt tới các điểm làm thủ tục hải quan. Cơ quan cấp cao trang bị đủ thiết bị công nghệ thông tin như máy chủ, thiết bị an ninh an toàn, thiết bị lưu trữ, máy trạm, máy in, UPS, thiết bị phụ trợ công nghệ thông tin… tới tất cả các đơn vị, doanh nghiệp. Mặt khác, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan nhằm đảm bảo đủ trang thiết bị cho người khai hải quan thực hiện.

Xem thêm bài viết khác: Tài liệu báo cáo: Nội dung chủ yếu của hoạt động nhập khẩu hàng hóa

1.2.2.4. Điều kiện về quản lý rủi ro

Trong quản lý hải quan hiện đại, việc áp dụng phương pháp quản lý rủi ro được coi là khâu quan trọng. Quản lý rủi ro có thể xác định gian lận thương mại, để từ đó các doanh nghiệp có biện pháp xử lý ngăn ngừa hiệu quả, đồng thời các doanh nghiệp cũng chấp hành tốt pháp luật hải quan…”. Nhận thức được tầm quan trọng của quản lý rủi ro là nhiệm vụ cốt lõi trong kế hoạch tổng thể về cải cách, phát triển hiện đại hoá, cán bộ hải quan và các doanh nghiệp nên triển khai và áp dụng triệt để quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan điện tử.

Thực hiện nội dung trên, quản lý rủi ro ở các đơn vị phải đảm bảo tính hệ thống, vừa đảm bảo tính đặc thù, đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế và cải cách hiện đại hoá hải quan. Đảm bảo cung cấp dữ liệu đánh giá rủi ro phục vụ tự động hoá trong thủ tục hải quan điện tử đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là tài liệu báo cáo thực tập Xuất nhập khẩu dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Các bạn chưa có kinh nghiệm viết báo cáo thực tập Xuất nhập khẩu, gặp phải khó khăn không thể viết bài thì liên lạc ngay Zalo của Admin nhé

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn