Tìm hiểu địa lí châu Á để dạy học chủ đề địa lí lớp 5

Tìm hiểu địa lí châu Á để dạy học chủ đề địa lí lớp 5

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu
2.2. Nhiệm vụ
2.3. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập thông tin
4.2. Phương pháp sử dụng bản đồ, lược đồ, biểu đồ, tranh ảnh
4.3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
4.4. Phương pháp thực nghiệm
5. Đóng góp của đề tài
6. Cấu trúc của đề tài
CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU NHỮNG KIẾN THỨC ĐỊA LÍ CHÂU Á LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ LỚP 5
1.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
1.1.1. Vị trí địa lí
1.1.2. Phạm vi lãnh thổ
1.2. Đặc điểm tự nhiên
1.2.1. Đặc điểm địa hình
1.2.2. Đặc điểm khí hậu
1.2.3. Đặc điểm về sông ngòi
1.2.4. Đặc điểm khoáng sản
1.2.5. Một số cảnh quan thiên nhiên, đồng bằng, dãy núi nổi bật ở châu Á
1.3. Đặc điểm dân cư
1.3.1. Dân cư và sự phân bố dân cư
1.3.2. Thành phần chủng tộc
1.4. Kinh tế châu Á
1.4.1. Đặc điểm kinh tế châu Á
1.5. Khu vưc̣Đông Nam Á
1.6. Tìm hiểu về một số nước láng giềng của Việt Nam
1.6.1. Cam-pu-chia
1.6.2. Lào
1.6.3. Trung Quốc
CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC ĐỊA LÍ CHÂU Á ĐỂ THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN VÀO GIẢNG DẠY CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ LỚP 5
Bài 1: Châu Á
Bài 2: Châu Á (tiếp theo)
Bài 3: Các nước láng giềng của Việt Nam
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm
3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.5. Nội dung thực nghiệm
3.6. Kiểm tra và đánh giá kết quả thực nghiệm
3.7. Tiến hành thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn