Khó khăn tâm lí của học sinh đầu lớp 1 trường tiểu học Bộc Bố – huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn

Khó khăn tâm lí của học sinh đầu lớp 1 trường tiểu học Bộc Bố – huyện Pác Nặm – tỉnh Bắc Kạn

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3. Mục đích nghiên cứu
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phạm vi nghiên cứu
6. Giả thuyết khoa học
7. Phương pháp nghiên cứu
8. Đóng góp của đề tài
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH ĐẦU LỚP 1
1.1. Lịch sử nghiên cứu về vấn đề
1.1.1. Những nghiên cứu về khó khăn tâm lý
1.1.2. Những nghiên cứu về khó khăn tâm lý của học sinh lớp 1
1.2. Một số khái niệm công cụ
1.2.1. Khó khăn
1.2.2. Khó khăn tâm lí
1.2.3. Khó khăn tâm lý của học sinh đầu lớp 1
1.2.4. Nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lí
1.3. Khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1
1.4. Đặc điểm tâm lý của học sinh đầu lớp 1
1.4.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh lớp 1
1.4.2. Đặc điểm nhân cách của học sinh lớp 1
1.4.3. Tâm lí sẵn sàng đi học của trẻ vào lớp 1
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH ĐẦU LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC BỘC BỐ – PÁC NẶM – BẮC KẠN
2.1. Vài nét về khách thể và địa bàn nghiên cứu
2.2. Thực trạng khó khăn tâm lí của học học sinh đầu lớp 1 trường tiểu học Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
2.2.1. Khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1
2.2.2. Biểu hiện khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1 trường tiểu học Bộc Bố huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn
2.2.3. Nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1
2.2.3.1. Nguyên nhân chủ quan
2.2.3.2. Nguyên nhân khách quan
2.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khó khăn tâm lí của trẻ lớp 1
2.2.4.1. Ảnh hưởng của môi trường sống đến khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1
2.2.4.2. Giới tính và khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1
2.2.4.3. Độ tuổi và khó khăn tâm lí của học sinh lớp 1
2.2.4.4. Hoàn cảnh gia đình và khó khăn tâm lí
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN TÂM LÍ CHO HỌC SINH ĐẦU LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC BỘC BỐ HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN
3.1. Chuẩn bị cho trẻ một thể lực tốt khi vào lớp 1
3. 2. Chuẩn bị về mặt trí tuệ cho trẻ
3.3. Tạo hứng thú sẵn sàng đi học cho trẻ
3.4. Chuẩn bị cho trẻ về khả năng thích ứng với hoạt động học tập và xã hội
3.5. Chuẩn bị tốt về mặt ngôn ngữ
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn