Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn TNXH cho học sinh lớp 3

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn TNXH cho học sinh lớp 3

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu của đề tài
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
6. Những đóng góp của đề tài
7. Cấu trúc của khóa luận
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ GDMT MÔN TNXH
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Môn TNXH trong nhà trường tiểu học
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Nhận thức và hành vi của học sinh tiểu học về môi trường và bảo vệ môi trường
1.2.2. Thực trạng tổ chức các hoạt động ngoại khoá GDMT môn TNXH ở trường thể nghiệm
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ GDMT CHO HỌC SINH TIỂU
HỌC QUA MÔN TNXH LỚP 3
2.1. Các nguyên tắc của việc tổ chức hoạt động ngoại khoá GDMT
2.1.1. Nguyên tắc tự nguyện
2.1.2. Nguyên tắc hấp dẫn
2.1.3. Nguyên tắc bổ trợ chính khoá
2.2. Các hình thức hoạt động ngoại khoá GDMT qua môn TNXH
2.3. Quy trình tổ chức các hoạt động ngoại khoá GDMT qua môn TNXH
2.4. Thiết kế một số hình thức tổ chức ngoại khoá GDMT qua môn TNXH lớp 3
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: THỂ NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, ý nghĩa của thể nghiệm sư phạm
3.2. Nội dung và kế hoạch thể nghiệm
3.2.1. Đối tượng thể nghiệm
3.2.2. Nội dung thể nghiệm
3.2.3. Thời gian thể nghiệm
3.2.4. Địa điểm thể nghiệm
3.2.5. Phương pháp tiến hành và đánh giá thể nghiệm .
3.3. Kết quả thể nghiệm và đánh giá kết quả

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn