Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa Lý lớp 10 THPT

Đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa Lý lớp 10 THPT

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
2.1. Trên thế giới
2.2. Ở Việt Nam
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 Mục tiêu
3.2 Nhiệm vụ
4. Giới hạn nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp thu thập, phân tích và tổng hợp tài liệu
5.2. Phương pháp điều tra
5.3. Phương pháp thực nghiệm
5.4 Phương pháp toán
6. Đóng góp của đề tài
7. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT (Ban cơ bản)
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá
1.1.2. Quan niệm về kiểm tra đánh giá trong dạy học Địa lý ở trường THPT
1.1.3. Chức năng, vai trò và ý nghĩa của việc kiểm tra đánh giá
1.1.4. Yêu cầu kiểm tra, đánh giá
1.1.5. Các hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực trạng của hoạt đông kiểm tra đánh giá kết quả trong dạy học Địa lý lớp 10 THPT hiện nay
2.2.2. Đặc điểm, cấu trúc, nội dung và phân phối chương trình SGK Địa Lý lớp 10 THPT (ban cơ bản)
2.2.3. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 10 THPT
CHƯƠNG 2: ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 THPT (Ban cơ bản)
2.1. Một số yêu cầu mang tính nguyên tắc khi đổi mới kiểm tra, đánh giá
2.1.1. Đảm bảo tính thường xuyên và tính hệ thống
2.1.2. Phải đảm bảo độ tin cậy, khách quan về kiểm tra, đánh giá
2.1.3. Đảm bảo tính giá trị
2.1.4. Đảm bảo tính toàn diện
2.2. Định hướng đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Địa Lí
2.2.1. Nhận dạng dấu hiệu đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH
2.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, đánh giá
2.3. Đổi mới các hình thức kiểm tra đánh giá
2.3.1. Đối với hình thức kiểm tra – đánh giá miệng
2.3.2. Đối với hình thức kiểm tra viết
2.4. Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra – đánh giá
2.4.1. Quy trình biên soạn đề kiểm tra – đánh giá
2.4.2. Thiết lập ma trận đề kiểm tra môn Địa lí 10
CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm
3.3. Nhiệm vụ thực nghiệm
3.4. Tổ chức thực nghiệm
3.4.1. Chọn đối tượng thực nghiệm
3.4.2. Nội dung thực nghiệm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn