Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh nâng cao quản lý tại công ty Trang Khanh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trải qua lịch sử của kinh tế thế giới, chúng ta thấy rằng với bất kỳ nền kinh tế nào, phát triển hay suy thoái đều do tổ chức quản lý quyết định. Ngay  sau cách mạng tháng mười Nga năm 1917, Lê-Nin đã khẳng định: “ Tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, trong đó nhiệm vụ nhà nước trên hết được quy lại thành nhiệm vụ thuần kinh tế.”. Sự biến động của nền kinh tế nước ta trong nhiều năm qua đã chứng tỏ tầm quan trọng của tổ chức quản lý.

Là một doanh nghiệp – phần tử có vai trò quyết định mạnh mẽ tới sự phát triển của nền kinh tế nhất định chịu sự chi phối của quy luật đó. Trong môi trường hội nhập của nền kinh tế nước ta hiện nay, vai trò của quản lý trong các doanh nghiệp cần được coi trọng và thực hiện hiệu quả hơn hết. Mọi quyết định quản lý đều được xác định bởi tiêu chuẩn cuối cùng là hiệu quả kinh tế và nó tác động trực tiếp đến quyền lợi của từng cá nhân. Chính vì vậy các doanh nghiệp  có nhận thức đúng đắn và không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý của mình là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Xuất phát từ nhận thức trên và qua quá trình tìm hiểu trong thời gian thực tập về công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh, em đã chọn đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh.”

Vấn đề quản lý có thể đƣợc nhìn nhận dƣới nhiều góc độ khác nhau, tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của chuyên đề này em xin đề cập tới hai vấn đề: hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh.

Em hy vọng với nội dung trong chuyên đề này sẽ góp phần nhỏ vào sự phát triển của công ty.

Nội dung chuyên đè đƣợc thực hiện qua ba phần:

Chương I: Tổng quan về quản lý và hiệu quả quản lý.

Chương II: Thực trạng công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh.

Chương III: Môt số giải pháp nhằm nâng qua hiệu quả công tác quản lý tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại Trang Khanh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

, ,