Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đào tạo và kết nối việc làm của Công ty Lê Mạnh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Lập dự án đầu tư mở trung tâm đào tạo và kết nối việc làm của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trong bối cảnh Việt Nam đang thực sự hòa nhập vào nền kinh tế thế giới bằng việc trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO, vị thế của nước ta tiếp tục được khẳng định, nâng cao trên trường quốc tế. Điều này đem lại nhiều cơ hội thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó là những thách thức không nhỏ buộc chúng ta phải nỗ lực hết mình để có thể vượt qua những khó khăn trong bước đầu hội nhập. Trong hoàn cảnh này đòi hỏi các tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đều phải có những kế hoạch, định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động đầu tƣ đặc biệt được quan tâm.

Xu hướng phổ biến hiệu quả nhất hiện nay là đầu tư theo dự án. Dự án đầu tư có tầm quan trọng đặc biệt với sự phát triển kinh tế nói chung và đối với từng doanh nghiệp nói riêng. Sự thành bại của một doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào việc đầu tư dự án có hiệu quả hay không. Quá trình nghiên cứu và lập dự án tiền khả thi đã chứng minh được điều này.

Với thời gian thực tế tại Công ty TNHH Tư vấn quản lý và đào tạo Lê Mạnh, em đã chọn đề tài “Lập dự án đầu tƣ mở trung tâm đào tạo và kết nối việc làm” để được tìm hiểu kỹ hơn công tác lập dự án đầu tư, cũng như muốn để phục vụ cho hoạt động đào tạo của Công ty.

Bài khóa luận gồm 3 phần chính:

Chương I: Cơ sở lý luận chung về dự án đầu tư.

Chương II: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh

Chương III: Lập dự án đầu tư mở trung tâm đào tạo và kết nối việc làm của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và Đào tạo Lê Mạnh

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

, ,