Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty gia dụng Phong Phúc

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Báo cáo thực tập phân tích tài chính công ty gia dụng Phong Phúc để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
1.1 Tổng quan về phân tích tài chính của doanh nghiệp:
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính:
1.1.2 Ý nghĩa của việc phân tích tài chính:
1.1.3 Mục đích của việc phân tích tài chính:
1.2 Nội dung phân tích tài chính :
1.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty:
1.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính:
1.2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán:
1.2.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động:
1.2.2.3 Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính:
1.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn:
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH PHONG PHÚC
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Phong Phúc:
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty:
2.1.3 Quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ:
2.1.4 Sản phẩm và thị trường :
2.1.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty:
2.1.6 Hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây:
2.2 Phân tích tài chính của công ty TNHH Phong Phúc:
2.2.1 Phân tích khái quát về tài chính của công ty:
2.2.1.1 Phân tích bảng cân đối kế toán:
2.2.1.2 Phân tích bảng Kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính
2.2.2.1 Phân tích khả năng thanh toán
2.2.2.2 Phân tích hiệu quả hoạt động
2.2.2.3 Phân tích tình hình đầu tư và cơ cấu tài chính
2.2.2.4 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
3.1 Nhận xét
3.2 Kiến nghị
3.2.1 Kiến nghị đối với công ty
3.2.2 Kiến nghị đối với Nhà nước
KẾT LUẬN

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng về huy động vốn đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn