Báo cáo thực tập Marketing tiêu thụ sản phẩm quần áo

Chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn mẫu báo cáo thực tập marketingBáo cáo thực tập Marketing thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm quần áo tại công ty Lan Phố để các bạn làm mẫu báo cáo thực tập marketing tham khảo cho mình.
Mình xin trích một để các bạn tham khảo:
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẢM 2
1.1.Khái niệm, bản chất, vai trò và nội dung của tiêu thụ sản phẩm 2
1.1.1.Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 2
1.1.2.Bản chất của tiêu thụ sản phẩm. 2
1.1.3.Vai trò của công tác tiêu thụ sản phẩm 3
1.1.4.Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm 4
1.1.5.Các nhân tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm 6
1.2.Khái niệm và hoạt động marketing trong doanh nghiệp 9
1.2.1.Khái niệm Marketing 9
1.2.2.Các vấn đề có liên quan 10
1.2.3.Vai trò của hoạt động marketing trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm 13
1.3.Mục tiêu doanh nghiệp và những yêu cầu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường 14
1.3.1.Mục tiêu 14
1.3.2.Những yêu cầu về hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong nền kinh tế thị trường. 14
1.4.Giải pháp Marketing-Mix nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm 15
1.4.1.Khái niệm về Marketing-mix trong doanh nghiệp. 15
1.4.2.Nội dung chiến lược Marketing-mix 15
1.4.3.Vai trò Marketing –mix trong doanh nghiệp. 18
1.5.Sự cần thiết phải đấy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong kinh doanh 20
PHẦN 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẢM CỦA CÔNG TY TNHH LAN PHỐ 22
2.1.Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Lan Phố 22
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Lan Phố 22
2.1.2năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Lan Phố 23
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Lan Phố 23
2.1.4.Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 24
2.2.Đặc thù lao động tại công ty TNHH Lan Phố 26
2.3.Đặc điểm về cơ sở vật chất 28
2.4.Tình hình tiêu thụ sản phẩm 28
2.5.Các hoạt động marketing của doanh nghiệp 31
2.5.1.Nghiên cứu thị trường 31
2.5.2.Chính sách marketing công ty đã thực hiện 31
2.5.2.1.Chính sách sản phẩm 31
2.5.2.2.Chính sách giá 36
2.5.2.3 Chính sách phân phối 39
2.5.2.4. Quảng cáo và xúc tiến bán hàng 42
2.6. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH Lan Phố 44
2.6.1. Một số thành tích mà công ty đạt được. 44
2.6.2. Những tồn tại trong tiêu thụ sản phẩm 44
CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH LAN PHỐ.
3.1.Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 45
3.1.1.Các định hướng chung 45
3.1.2.Định hướng về kinh doanh 45
3.2.Một số giải pháp Marketing nhằm thúc đẩy tình hình tiêu thụ sản phẩm. 46
3.2.1.Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo và xúc tiến bán hàng 46
3.2.1.1..1. Căn cứ đề ra giải pháp 46
3.2.1.2.Nội dung của giải pháp 47
3.2.1.3.Dự tính chi phí 52
3.2.1.4.Dự kiến kết quả đạt được. 53
3.2.2. Hoàn thiện và mở rộng kênh phân phối 54
3.2.2.1.1.Căn cứ đưa ra biện pháp 54
3.2.2.2.Nội dung của biện pháp 55
3.2.2.3.Dự tính chi phí 56
3.2.2.4.Dự tính kết quả đạt được 56
3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước. 57
3.3.1. Đối với Nhà nước. 57
3.3.2. Đối với công ty 58
KẾT LUẬN
Các bạn vui lòng tải về máy để xem toàn bộ nhé!
bao-cao-thuc-tap-marketing

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập marketing khác là: Báo cáo thực tập marketing mix dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing… để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập marketing đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn