Báo cáo thực tập Marketing tại công ty CPTM và PTDN- FBS Hà Nội

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài Báo cáo thực tập marketing là Hoàn Thiện chính sách Marketing tại công ty CPTM và PTDN- FBS Hà Nội để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

  1. Sự cần thiết của đề tài

Xây dựng chiến lược marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và an toàn.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đã định sẵn. Thông qua chiến lược marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường và vì thế sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình mở cửa và tự do hóa nền kinh tế. Vai trò của marketing nói chung đã không còn mới mẻ nữa nhưng thực hiện các hoạt động đó như thế nào để có hiệu quả nhất lại là mối trăn trở quan tâm của các nhà quan trị kinh doanh.

  1. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu chung.

Những vấn đề lý luận, ph­ương pháp luận và phư­ơng pháp cụ thể để xây dựng kế hoạch marketing trong doanh nghiệp th­ương mại, nghiên cứu cơ sở hình thành các chính sách, biện pháp về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch marketing; bên cạnh đó, để phân tích thực trạng tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch marketing của công ty, nhận thức đ­ược mặt mạnh cũng như­ mặt yếu cần khắc phục trong vấn đề này.

– Mục tiêu cụ thể

Tình hình thị trường và hoạch định kế hoạnh Marketing cho công ty.

Tìm hiểu chiến lược marketing của công ty.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập marketing khác là: Báo cáo thực tập marketing Mix của Công ty Toàn Gia máy tính Nam Định để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh, marketing… để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập marketing đạt kế quả tốt!

, , , , , , , ,