Báo cáo thực tập marketing kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty Hưng Phát

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập marketing là Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phát để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó doanh nghiệp tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bói, làm thủ tục hải quan, cỏc thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bỡ, ghi ký mó hiệu, giao hàng hoặc cỏc dịch vụ khỏc cú liờn quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Hiện các doanh nghiệp logistics của Việt Nam đang hoạt động khá chuyên nghiệp và hiệu quả nhưng trên thực tế mới chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu thị trường và chỉ dừng lại ở mức độ cung cấp các dịch vụ đơn lẻ, một số công đoạn cuả chuỗi dịch vụ quan trọng này. Thực tế này là do các doanh nghiệp logistics của Việt Nam chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô và năng lực cũn nhiều hạn chế , song tớnh hơp tác và liên kết để tạo ra sức cạnh tranh lại cũn rất yếu nờn làm cho khả năng cạnh tranh thấp

Với việc Việt Nam thực hiện cỏc cam kết về tự do hoỏ dịch vụ Logistics trong WTO và Hội nhập ASEAN về Logistics theo lộ trỡnh 4 bước đến năm 2014 là: (1) Tự do hoá thương mại, dỡ bỏ rào cản thuế; (2) Tạo cơ hội  cho doanh nghiệp trong lĩnh vực Logistics; (3) Nâng cao năng lực quản lý Logistics và (4) Phỏt triển nguồn nhõn lực. Bối cảnh đó đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành Logistics ở Việt Nam. Trước hết là cơ hội để phát triển Logistics của Việt Nam là tiếp cận được thị trường Logistics rộng lớn hơn với những ưu đói thương mại để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ; phát huy lợi thế địa lý – chính trị trong phát triển cơ sở hạ tầng Logistics như phát triển cảng nước sâu, sân bay quốc tế, hệ thống đường sắt xuyên Á, các trung tâm Logistics; Hội nhập Logistics tạo cơ hội cho Việt Nam phát triển quan hệ đối tác, thị trường xuất khẩu được mở rộng, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mụ hỡnh tăng trưởng… Bên cạnh đó, trên con đường thực hiện mục tiêu hội nhập ngành Logistics, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như: Cơ sở hạ tầng cho hoạt động Logistics nghèo nàn và thiếu đồng bộ, hạn chế đến sự phát triển, dẫn đến chi phí Logistics của Việt Nam cũn cao hơn nhiều so với các nước; Doanh nghiệp Logistics quy mụ nhỏ, hoạt động manh mún và thiếu tính chuyên nghiệp; Thiếu hụt nguồn nhân lực Logistics được đào tạo bài bản và cú trỡnh độ quản lý Logistics; Mụi trường phỏp lý cũn nhiều bất cập, sự khỏc biệt về hệ thống luật pháp, thông quan hàng hoá và các thủ tục hành chính là những thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics ở Việt Nam.

Xuất phỏt từ những lớ do trờn và sau một thời gian thực tập ở Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phát, tôi đó chọn đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thƣơng mại và vận tải Hƣng Phỏt” để làm khóa luận tốt nghiệp.

 1. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
 • Mục đích

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thương mại và vận tải  Hưng Phỏt

 • Nhiệm vụ

Để hoàn thành mục đích cuối cùng nêu trên, chuyên đề phải thực hiện được những nhiệm vụ quan trọng sau:

 • Chương 1 cần trả lời được các câu hỏi sau:

 Logistics là gỡ? Đặc điểm, vai trũ và chức năng của logistics là gỡ ? Các yếu tố cơ bản của logistics là gỡ ?

 • Chương 2 cần trả lời được các câu hỏi sau:

 Thực trạng hoạt động logistics tại Công ty TNHH thương mại và  vận tải Hưng Phát ra sao?

 Những nguyên nhân chủ yếu nào gây khó khăn và là hạn chế cho công tác nâng cao hiệu quả hoạt dộng kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phỏt?

 • Chương 3 cần trả lời được các câu hỏi sau:

 Căn cứ vào tỡnh trạng hiện tại của doanh nghiệp, giải phỏp được   đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt dộng kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phát là gỡ?

 1. Đối tƣợng và phạm vi nghiờn cứu
 • Đối tượng nghiên cứu và giác độ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phỏt

Giác độ nghiên cứu: đứng trên góc độ doanh nghiệp, cụ thể là Công ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phỏt.

 • Phạm vi nghiên cứu

Về khụng gian: lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Logistics tại Cụng ty TNHH thương mại và vận tải Hưng Phát là: forwarder và vận tải đường bộ.

Về thời gian: từ năm 2003 đến tháng 6 năm 2015. Định hướng và giải pháp trong năm

 1. Kết cấu chuyên đề

Ngoài phần mở đầu, danh mục bảng biểu, kết luận và tài liệu tham khảo thỡ chuyên đề được chia thành 3 chương

CHUƠNG I: Lí LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS

CHUƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƢNG PHÁT

CHUƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HƯNG PHÁT

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập marketing khác là: Báo cáo thực tập marketing phát triển lớp Quản trị kinh doanh của trường Đại học Dân lập để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh,  marketing… để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập marketing đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn