Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty xe đạp

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập kế toánHoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Tài sản cố định (TSCĐ) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trũ đặc biệt quan trọng trong qua trình sản xuất tạo ra sản phẩm, gúp phần tạo nên cơ sở vật chất, trang thiết bị kinh tế.
Đối với một doanh nghiệp thỡ TSCĐ thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toánn thì việc phản ánh đầy đủ, tính khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐ là một tiền đề quan trọng để cỏc doanh nghiệp tiền hành SXKD có hiệu quả, nó khẳng định vai trò vị trị của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay. Với những lý do trên tôi quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Xe máy – xe đạp Thống Nhất làm báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
Sau một thời gian thực tập, nắm bắt tỡnh hỡnh thực tế tại Công ty xe máy – xe đạp Thống Nhất, em xin trình bày luận văn với các nội dung sau.
Ngoài “Lời nói đầu” và “Kết luận” nội dung của luận văn gồm 4 phần chính:
Chương I :Lý luận chung về kế toán TSCĐ
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất
Chương III:Một số ý kiến đề xuất nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Xe máy- xe đạp Thống Nhất

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu Công ty Đồng Tháp để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập marketing để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

, , , , , ,

Về Minh Công

Chắp cánh ước mơ - Cầu nói tri thức Luôn cập nhật, lắng nghe và chia sẻ tới mọi người!
Xem tất cả các bài viết của Minh Công →