Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại Công ty chè Long Phú

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập kế toán Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Công ty chè Long Phú để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

          Vốn là phạm trù của nền kinh  tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hoá.Vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp  nào muốn  tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề tạo lập, quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại những lợi ích tối đa cho doanh nghiệp.

Vốn cố định là một trong hai thành phần  của vốn sản xuất. Trong quá trình sản xuất kinh doanh  nó tham gia vào hầu hết các giai đoạn và giữ một vị trí quan trọng. Vốn cố định  thường chiếm một tỷ lệ  vốn khá lớn trong doanh nghiệp.Việc quản lý và sử dụng  vốn cố định  như thế nào ảnh hưởng trực tiếp  đến kết quả sanr xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định luôn là mục tiêu   phấn đấu của mọi doanh nghiệp.

Từ tầm quan trọng của vốn nói chung và vốn cố định nói riêng  trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, qua thời gian thực tập tại Công Ty Chè Long Phú, cùng sự  hướng dẫn tận tình của cán bộ lãnh đạo Công ty nói chung, phòng kế toán tài chính nói riêng và sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Đặng Hải Lý, tôi đã tìm hiểu và chọn đề tài: “Một số giải biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn Cố Định tại Cong ty chè Long Phú” làm báo cáo thực tập của mình.

Đề án môn học ngoài phần mở đầu và phần kết  luận còn gồm có những nội dung chính sau đây:

– Chương 1: Những lý luận chung về vốn cố định  và quản lý sử dụng Vốn cố định.

– Chương 2: Thực trạng về Vốn cố định  và quản lý, sử dụng Vốn cố định  tại Công Ty Chè Long Phú .

– Chương 3: Một số giải pháp  và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn cố định  tại Công Ty Chè Long Phú.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập kế toán khác là: Báo cáo thực tập kế toán tại Công ty xây dựng Hoàng An đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới lạ để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập nhân sự để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập kế toán đạt kế quả tốt!

, , ,