Báo cáo thực tập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật

Chia sẻ đề tài báo cáo thực tập ngành Luật: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật đến các bạn sinh viên ngành Luật – Luật đất đai. Bạn nào chưa có đề tài thì hãy tham khảo Đề cương chi tiết báo cáo thực tập ngành Luật dưới đây. 

Ngoài ra còn rất nhiều Tài liệu báo cáo ngành Luật hay được chia sẻ ở Website: Luanvanluat.com, các bạn truy cập để tham khảo nhé!

Đề tài: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật

Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất

 • 1.1.1. Khái niệm quyền sử dụng đất
 • 1.1.2. Khái niệm chuyển quyền sử dụng đất

1.2. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 1.2.1. Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.3. Nội dung  pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 1.3.1.Các nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.3.2. Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.3.3.Trình tự và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.3.4. Hình thức, công chứng, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.3.5. Ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

1.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 1.4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 1.4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Xem thêm: Top 3 lời cảm ơn viết báo cáo thực tập hay nhất!

Chương 2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2.1. Giới thiệu về tỉnh An Giang

 • 2.1.1. Thông tin chung
 • 2.1.2. Đặc điểm về văn hóa, tự nhiên xã hội
 • 2.1.3 Đặc điểm về quản lý đất đai

2.2. Thực trạng pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất  -từ thực tiễn tỉnh an giang

 • 2.2.1. Căn cứ, hình thức xác lập quyền sử dụng đất ở
 • 2.2.2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
  • 2.2.2.1. Điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
  • 2.2.2.2. Chủ thể của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
  • 2.2.2.3. Ý chí của các bên tham gia xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
  • 2.2.2.4. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở

2.3. Tình hình tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực tiễn hoạt động tại An Giang

Xem thêm: Lời cảm ơn hay khi viết báo cáo thực tập ngành Luật tại Công ty

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • 3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

KẾT LUẬN

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn