Báo cáo thực tập du lịch về bộ phận HOUSEKEEPING tại khách sạn Đệ Nhất

Tailieumau.net xin chia sẻ và giới thiệu tới các bạn tài liệu báo cáo thực tập du lịchBáo cáo thực tập du lịch về đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên tại khách sạn Hương Sen để các bạn làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho việc học tập và ôn thi của mình được tốt nhất.

Mình xin trích một đoạn để các bạn tham khảo:

Ngành du lịch hiện nay phát triển ở hầu khắp các nước châu Á, trong đó ở Việt Nam, ngành này mang lại nguồn thu lớn cho nền kinh tế, tạo cơ hội việc làm cho rất nhiều người địa phƣơng ở nơi mà các khu du lịch hình thành.
Những năm gần đây, ngành du lịch đang được nhà nước chú trọng và đẩy mạnh phát triển, trở thành một trong những ngành mũi nhọn trong công cuộc phát triển kinh tế cả nước
Kinh doanh du lịch thì không thể bỏ qua lĩnh vực kinh doanh các loại hình cư trú mà khách sạn là một trong những loại hình lưu trú phổ biến nhất. hiện đang phát triển một cách nhanh chóng. Nhưng với sự phát triển nhanh như hiện nay, vấn đề nhân sự được đặt ra, làm sao để có được một đội ngũ nhân viên gắn kết lâu dài, có năng lực, kiến thức chuyên ngành chuyên sâu, có tác phong công nghiệp là một việc không dễ . Do đó, việc nghiên cứu hoạt động quản lý để từ đó có giải pháp nhằm sử dụng hợp lý người lao động, và bên cạnh đó có những động tác thúc đẩy việc đào tào, phát triển nguồn nhân lực.
Trong quá trình thực tập tại khách sạn Đệ Nhất, em đã có cơ hội tiếp xúc rõ hơn với bộ phận quản gia của khách sạn. Vì vậy đề tài “Nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận Housekeeping tại khách sạn Đệ Nhất.” làm báo cáo thực tập được lựa chọn cho khóa luận tốt nghiệp của em. Với mong muốn thông qua việc nghiên cứu thực tiễn có thể đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận.
2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu về:

– Khái quát cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn và bộ phận Housekeeping trong khách sạn.
– Tình hỉnh về thực trạng chất lượng dịch vụ của bộ phận Housekeeping tại khách sạn Đệ Nhất.
– Các giải pháp hữu hiệu nhất để nâng cao chất lƣợng dịch vụ của bộ phận Housekeeping.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài

Đối tƣợng nghiên cứu là khách sạn Đệ Nhất, chuyên sâu vào bộ phận Housekeeping và công tác nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại bộ phận.
Phạm vi nghiên cứu: Dựa trên tài liệu và số liệu thu thập được bảng khảo sát khách hàng, đề tài sẽ tập trung phân tích để làm rõ hơn chất lượng trong dịch vụ bộ phận Housekeeping của khách sạn Đệ Nhất.
4. Phương ph áp ng hiên cứu

Phuơng pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểu thực tế. Phương pháp thu thập và xử lí thông tin.
Phương pháp phân tích. Phương pháp tồng hợp.
5. Kết cấu của đề tài

Nội dung của đề tài ngoài phần Mở đầu, phần kết luận, kiến nghị và tài liệu tham khảo bao gồm 3 chƣơng.
– Chƣơng 1: Cơ sở lý luận.

– Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ của bộ phận Housekeeping tại khách sạn Đệ Nhất.
– Chương 3: Một số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ cảu bộ phận Housekeeping tại khách sạn Đệ Nhất.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập du lịch khác là: Đánh giá chất lượng phục vụ của nhân viên tại khách sạn Hương Sen để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tậptài chính ngân hàng, báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập marketing để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập du lịch đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn