Báo cáo thực tập du lịch tại công ty du lịch Cửu Long

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập du lịch là Báo cáo thực tập du lịch tại công ty du lịch Cửu Long để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Theo quan điểm của ngành giáo dục Việt Nam luôn luôn coi trọng hai yếu tố là học và hành, học và hành luôn đồng hành với nhau, nếu học mà không có hành khác nào chỉ biết đến lý thuyết suông thiếu tính thực tế, mọi lý thuyết nếu không được áp dụng vào thực tế thì nó không còn giá trị nữa.

Với quan điểm và chủ trương ấy, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng với khoa Văn hóa Du lịch luôn quan tâm và tạo nhiều điều kiện cho sinh viên vừa học vừa hành. Trong 4 năm ngồi trên ghế giảng đường, chúng tôi đã được trang bị một khối lượng kiến thức không nhỏ, đồng thời cũng được tạo nhiều cơ hội để nắm sâu nắm chắc hơn những kiến thức đó thông qua các đợt thực tế, thực tập ngắn ngày và dài ngày.

Riêng đợt thực tập của sinh viên năm cuối này có ý nghĩa rất lớn đối với cá nhân tôi cũng như các bạn sinh viên cùng khoá khác. Là bước đi đầu tiên để làm quen với một môi trường hoàn toàn mới và cũng đầy khó khăn, thử thách – môi trường khởi nghiệp và lập nghiệp và làm báo cáo thực tập du lịch

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập du lịch khác là: Báo cáo thực tập du lịch loại hình du lịch Mice để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, bảo hiểm, nhân sự, kế toán để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

, , , , , ,