Báo cáo thực tập du lịch mạo hiểm tại Hà Giang

Tailieumau.net xin chia sẻ tới độc giả tài liệu bài báo cáo thực tập du lịch là Báo cáo thực tập du lịch về loại hình du lịch mạo hiểm tại Hà Giang để các bạn làm mẫu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DU LỊCH MẠO HIỂM .
1.1. Cơ sở lý luận về du lịch mạo hiểm .
1.1.1. Các khái niệm và quan điểm về loại hình du lịch mạo hiểm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Điều kiện hình thành và phát triển .
1.1.3.1. Điều kiện về điểm đến .
1.1.3.2. Điều kiện về chủ thể tham gia .
1.1.6. Các sản phẩm, dịch vụ liên quan ..
1.1.7. Vai trò của du lịch mạo hiểm..
1.1.8. Xu hướng du lịch mạo hiểm trong tương lai ..
1.2. Du lịch mạo hiểm trên Thế giới và tại Việt Nam .
1.2.1. Báo cáo thực tập Du lịch mạo hiểm trên Thế giới …
1.2.2. Du lịch mạo hiểm tại Việt Nam .
Tiểu kết chƣơng 1
CHƯƠNG 2. CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI HÀ GIANG .
2.1. Giới thiệu khái quát về Hà Giang .
2.1.1. Vị trí địa lý .
2.1.2. Lịch sử hình thành .
2.1.3. Sơ lược hoạt động du lịch tại Hà Giang …
2.2. Đánh giá các điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm tại Hà Giang
2.2.1. Tài nguyên du lịch
2.2.1.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên ..
2.2.1.2. Tài nguyên nhân văn .
2.2.2. Cơ sở hạ tầng .
2.2.2.1. Giao thông
2.2.2.2. Hệ thống thông tin liên lạc .
2.2.3. Hệ thống điện, nước .
2.2.2.4. Y tế .
2.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật và các dịch vụ du lịch và báo cáo thực tập du lịch
2.2.3.1. Cơ sở lưu trú .
2.2.3.2. Dịch vụ ăn uống .
2.2.3.3. Các dịch vụ du lịch khác .
2.2.4. Cơ chế chính sách và các dự án đầu tư du lịch tại Hà Giang .
2.2.5. Thị trường khách tiềm năng
2.2.6. Phương thức tổ chức
2.2.6.1. Hướng dẫn viên và dịch vụ hướng dẫn .
2.2.6.3. Thông tin du lịch .
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Thuận lợi .
2.3.2. Khó khăn .
Tiểu kết chƣơng 2
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC HIỆU QUẢ
CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI
HÀ GIANG
3.1. Định hƣớng phát triển du lịch mạo hiểm ở Hà Giang
3.2.1. Phát triển du lịch mạo hiểm gắn kết với cộng đồng địa phương .
3.2.2. Định hướng chính sách phát triển
3.2. Báo cáo thực tập Giải pháp khai thác hiệu quả các điều kiện phát triển du lịch mạo hiểm
3.2.1. Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cư dân địa phương
3.2.3. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch mạo hiểm ..
3.2.4. Liên kết trong việc xây dựng thương hiệu du lịch mạo hiểm tại Hà
Giang .
3.2.5. Tăng cường xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch …
3.2.6. Hoàn thiện các cơ chế chính sách.
3.2.7. Đảm bảo vệ sinh môi trường …..
3.2.8. Đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi tham gia một số loại hình du
lịch mạo hiểm .
3.3. Một số kiến nghị .
3.3.1. Kiến nghị với Tổng cục Du lịch
3.3.2. Kiến nghị với tỉnh Hà Giang
Tiểu kết chƣơng 3 ..
KẾT LUẬN

Cách bạn vui lòng tải tài liệu vê máy để xem chi tiết nhé.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập du lịch khác là: Báo cáo thực tập du lịch mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch An Giang để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất

Chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng, báo cáo thực tập kế toán, bảo hiểm, nhân sự, kế toán để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

, , , , , ,

Về Minh Công

Chắp cánh ước mơ - Cầu nói tri thức Luôn cập nhật, lắng nghe và chia sẻ tới mọi người!
Xem tất cả các bài viết của Minh Công →