Báo cáo thực tập bảo hiểm về công tác giám định bồi thường

Tailieumau.netxin giới thiệu và chia sẻ tới độc giả tài liệu là báo cáo thực tập bảo hiểm Báo cáo thực tập bảo hiểm về công tác giám định bồi thường để các bạn làm mẫu báo cáo thực tậptham khảo.
Mình xin trích một đoạn để các bạn tham khảo:
PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÂY DỰNG (BHXD) VÀ GIÁM ĐỊNH BỒI THƯỜNG TRONG BẢO HIỂM XÂY DỰNG 2
I.Tầm quan trọng của bảo hiểm xây dựng 2
1.Rủi ro trong hoạt động xây dựng 2
2.Tác dụng của bảo hiểm xây dựng 4
II.Nội dung cơ bản của bảo hiểm xây dựng 6
1. Người được bảo hiểm 6
2. Đối tượng bảo hiểm 6
3. Địa điểm công trình 8
4. Phạm vi bảo hiểm 8
4.1.Các rủi ro chính thuộc phạm vi bảo hiểm 8
4.2. Các điểm loại trừ 8
5. Thời hạn bảo hiểm 9
6. Giá trị bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng 10
6.1.Giá trị bảo hiểm của phần công tác thi công xây dựng 10
6.2. Giá trị bảo hiểm của máy móc xây dựng 10
6.3. Giá trị bảo hiểm đối với trang bị xây dựng 11
6.4.Giá trị bảo hiểm đối với chi phí dọn dẹp 11
6.5.Giá trị bảo hiểm của tài sản trên và xung quanh công trường 11
7. Giấy yêu cầu bảo hiểm trong bảo hiểm xây dựng 11
III. Giám định và xét giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng. 12
1. Nguyên tắc chung của việc giám định và xét giải quyết bồi thường 12
2. Các bước cơ bản trong giám định và bồi thường tổn thất 12
2.1. Nhận thông báo tổn thất và yêu cầu giám định 12
2.2. Tiến hành giám định 13
2.3.Giải quyết khiếu nại và bồi thường 13
3.Giám định bảo hiểm 14
3.2.Những nội dung cụ thể trong việc giám định 16
3.3. Hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá và tính toán toán thiêt hại trong bảo hiểm xây dựng 22
4. Báo cáo thực tập Giải quyết bồi thường 28
4.1. Qui trình của việc giải quyết bồi thường 28
4.2. Các vấn để trong giải quyết bồi thường thông thường 31
IV.Một số chỉ tiêu đánh giá về hoạt động giám định – bồi thường bảo hiểm. 34
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG BHXD TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2000-2005 35
I. Đánh giá kết quả kinh doanh nghiệp vụ BHXD tại Bảo Việt Hà Nội 35
1. Khái quát về thị trường bảo hiểm xây dựng 35
2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ Bảo hiểm xây dựng tại BVHN. 36
2.1.Về chính sách sản phẩm 36
2.2. Chính sách giá cả bảo hiểm (phí bảo hiểm) 37
2.3. Chính sách phân phối 39
2.4. Hoạt động thu phí bảo hiểm: 40
II. Thực trạng công tác giám định và giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng tại Bảo Việt Hà Nội. 41
1. Việc thực hiện chức năng quản lý và chỉ đạo của công ty 42
2. Thực trạng công tác giám định 43
3. Về công tác bồi thường 44
3.1. Qui trình áp dụng 44
3.2. Tình hình giải quyết bồi thường giai đoạn 2000-2005 46
4. Khả năng phát triển nghiệp vụ BHXD tại Bảo Việt Hà Nội trong thời gian tới 47
4.1.Tình hình xây dựng ở Hà Nội trong tương lai 47
4.2. Khả năng phát triển nghiệp vụ BHXD trong thời gian tới của Bảo Việt Hà Nội 49
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ XÉT GIẢI QUYẾT BỒI THƯỜNG TRONG BHXD TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI 51
I. Các nhân tố tác động đến kinh doanh nghiệp vụ BHXD tại BVHN 51
1. Về công tác quản lí nhà nước. 51
2. Nhân tố xã hội 51
3. Đối thủ cạnh tranh 52
II. Một số kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác giám định và xét giải quyết bồi thường trong bảo hiểm xây dựng tại Bảo Việt Hà Nội nhằm nâng cao chất lượng công tác này 53
1. Các kiến nghị mang tính chiến lược. 53
1.1. Làm tốt công tác đánh giá và quản lí rủi ro 53
1.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng 53
1.3. Lựa chọn và giám sát chặt chẽ các công ty, các tổ chức giám định. 54
2. Các kiến nghị mang tính sách lược: 54
2.1. Đào tạo và thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cho các giám định viên. 54
2.2. Chuẩn hoá giám định viên 55
2.3. Hoàn thiện qui trình giám định và cơ sở vật chất trước khi tiến hành giám định 56
2.4. Các kiến nghị khác 56
Các bạn vui lòng tải về máy để xem toàn bộ nhé!
bao-cao-thuc-tap-bao-hiem

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập bảo hiểm khác là: Báo cáo thực tập bảo hiểm về công tác bán hàng bảo hiểm PVI để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, báo cáo thực tập nhân sự, kế toán,quản trị kinh doanh, marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập bảo hiểm đạt kế quả tốt!

, , ,

Về Minh Công

Chắp cánh ước mơ - Cầu nói tri thức Luôn cập nhật, lắng nghe và chia sẻ tới mọi người!
Xem tất cả các bài viết của Minh Công →