Thực trạng và phương hướng phát triển cây lương thực của tỉnh Sơn La

Thực trạng và phương hướng phát triển cây lương thực của tỉnh Sơn La

PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ CÂY LƯƠNG THỰC
1.1. Cơ sở lí luận
1.1.1. Khái niệm và phân loại cây lương thực
1.1.2. Vai trò và đặc điểm sản xuất cây lương thực
1.1.2.1. Vai trò sản xuất cây lương thực
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Thực tiễn sản xuất lương thực của Việt Nam
1.2.2. Thực tiễn sản xuất cây lương thực vùng Trung du miền núi Bắc Bộ
Chương 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY LƯƠNG THỰC TỈNH SƠN
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng
2.1.2. Vị trí địa lí, phạm vị lãnh thổ
2.1.2. Các nhân tố tự nhiên
2.1.2.1. Địa hình và đất đai
2.1.2.2. Khí hậu
2.1.2.3. Nước
2.1.3. Các nhân tố kinh tế xã hội
2.1.3.1. Dân cư và nguồn lao động
2.1.3.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật
2.1.3.3. Thị trường tiêu thụ
2.2. Thực trạng phát triển cây lương thực tỉnh Sơn La
2.2.1. Vai trò sản xuất cây lương thực ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La
2.2.2. Hiện trạng phát triển cây lương thực
2.2.2.1. Khái quát chung
2.2.2.2. Diện tích
2.2.2.3. Sản lượng
2.2.2.7. Hiện trạng sản xuất một số cây lương thực chính
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY LƯƠNG THỰC TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển
3.1.1. Quan điểm phát triển
3.1.1.1. Quan điểm phát triển kinh tế xã hội
3.1.1.2. Quan điểm phát triển nông nghiệp
3.1.2.2. Mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn
3.1.3. Định hướng phát triển cây lương thực
3.1.3.1. Định hướng về nâng cao diện tích
3.1.3.2. Định hướng về sản lượng lương thực
3.1.3.3. Định hướng về phân bố cây lương thực
3.2. Một số giải pháp
3.2.1. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực
3.2.2. Củng cố và xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển cây lương thực
2.2.3. Giải pháp về vốn
3.2.4. Giải pháp về thị trường
3.2.5. Giải pháp khác
PHẦN KẾT LUẬN

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn