Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phố Châu Hương Sơn – Hà Tĩnh

Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phố Châu Hương Sơn – Hà Tĩnh

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu.
2.1. mục tiêu chung.
2.2. Mục tiêu cụ thể.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
3.1. Đối tượng.
3.2. Phạm vi nghiên cứu.
3.3 Phương pháp nghiên cứu.
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC RÁC THẢI VÀ QUẢN LÝ RÁC THẢI
1.1 Lý luận chung về rác thải
1.2. Khái niệm về thu gom quản lý chất thải rắn.
1.3 . Các nguyên tắc, nội dung trong quản lý rác thải.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề thu gom vận chuyển và xử lí rác thải
1.4 Thực trạng về vấn đề rác thải trên thế giới và Việt Nam.
1.4.1. Trên Thế Giới
1.4.2 Ở Việt Nam.
1.4.3. Thực trạng về vấn đề quản lý rác thải ở Hà Tĩnh.
2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội
2.1.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
2.2 Khái quát về vấn đề rác thải trên địa bàn thị trấn Phố Châu.
2.2.1. Lượng rác thải và cơ cấu lượng rác thải
2.2.1.1 Lượng rác thải
2.2.4 Tình hình thu gom xử lý rác của các đối tượng.
2.2.4 Những khó khăn vướng mắc của các đơn vị xả thải
2.3 Tổ chức thu gom rác thải của hệ thống xử lý môi trường.
2.3.2 Cơ sở vật chất phục vụ thu gom rác thải của HTX.
2.3.1 Quy Trình thu gom rác trên khu vực.
2.3.3 Phương thức thu gom.
2.3.4 Công tác vận chuyển.
2.3.5 Công tác xử lý.
2.3.6 Mức phí thu gom.
2.4 Khối lượng rác thải thu gom được.
2.5 Đánh giá công tác thu gom .
2.7 Những hạn chế trong công tác quản lý Rác thải tại thị trấn.
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ.
3.1. Một số giải pháp của Chính quyền huyện Hương Sơn.
3.1.1. Các giải pháp về mặt quản lý.
3.1.2. Các giải pháp về công nghệ.
3.1.3. Các giải pháp về tài chính.
3.2. Đối với chính quyền Thị Trấn Phố Châu
3.2.1. Công tác chung.
3.2.2. Thực hiện phân loại rác tại nguồn theo phương thức 3R:
3.2.3. Về các chính sách hỗ trợ cho HTX môi trường hoạt động:
3.2.4. Xác định m
3.3. Đối với HTX Môi trường.
3.3.1 Tổ chức hoạt động..
3.3.2. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ vệ sinh môi trường.
3.4. Nâng cao hiệu quả sự phối hợp liên ngành.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn