Phân tích lợi ích – chi phí mô hình Biogas ở các nông hộ thuộc Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

Phân tích lợi ích – chi phí mô hình Biogas ở các nông hộ thuộc Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CẢM ƠN
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.
PHẦN II: NỘI DUNG.
Chương I: Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu.
1.1. Cơ sở lý luận.
1.1.1. Khái niệm về Biogas.
1.1.2. Lợi ích của mô hình Biogas.
1.1.3. Nguồn nguyên liệu để sản xuất Biogas.
1.1.4. Quy trình hoạt động của mô hình Biogas.
1.1.5. Các loại mô hình Biogas.
1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình Biogas.
1.1.7. Điều kiện áp dụng mô hình Biogas ở hộ gia đình.
1.2. Cơ sở thực tiễn.
1.2.1. Tình hình sử dụng Biogas trên thế giới
1.2.2. Tình hình sử dụng Biogas ở Việt Nam.
1.2.3. Tình hình sử dụng Biogas ở Thừa Thiên Huế.
1.3. Phân tích lợi ích – chi phí
1.3.1. Chi phí
1.3.2. Lợi ích.
1.3.3. Các chỉ số kinh tế.
Chương II: Phân tích lợi ích – chi phí của mô hình Biogas ở các nông hộ thuộc Thị xã Hương Thủy – Tình Thừa Thiên Huế.
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.
2.1.1. Điều kiện tự nhiên.
2.1.2. Tình hình kinh tế xã hội
2.2. Thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng mô hình Biogas ở Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. Khó khăn.
2.3. Tình hình áp dụng Biogas ở Thị xã Hương Thủy – Thừa Thiên Huế.
2.3.1. Thiết kế kỹ thuật và cách thức hoạt động của mô hình Biogas của các nông hộ ở Thị xã Hương Thuỷ.
2.3.2. Tình hình áp dụng mô hình Biogas của các nông hộ thuộc Thị xã Hương Thuỷ
2.4. Đặc điểm các hộ gia đình được điều tra.
2.5. Phân tích lợi ích – chi phí công trình Biogas ở các nông hộ Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.5.1. Đánh giá chi phí xây dựng công trình Biogas.
2.5.2. Đánh giá lợi ích từ việc sử dụng mô hình Biogas.
2.5.3. Phân tích lợi ích – chi phí công trình Biogas ở các hộ gia đình.
2.6. Thuận lợi và khó khăn trong khi sử dụng công trình Biogas ở các hộ gia đình được
điều tra
2.6.1. Thuận lợi
2.6.2. Khó khăn.
Chương III: Đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình Biogas ở hộ gia đình.
3.1. Căn cứ chung để đưa ra giải pháp phát triển mô hình Biogas ở hộ gia đình.
3.2. Định hướng phát triển Biogas ở Thị xã Hương Thủy.
3.2.1. Định hướng chung.
3.2.2. Định hướng cụ thể.
3.3. Giải pháp phát triển mô hình Biogas ở hộ gia đình.
3.3.1. Giải pháp chung.
3.3.2. Giải pháp cụ thể.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
TÀI LIỆU THAM KHẢO .
PHỤ LỤC

LIÊN HỆ ZALO: 0948.498.186 ĐỂ TẢI TÀI LIỆU

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn