Báo cáo thực tập về Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phòng ở khách sạn SIGNATURE BOUTIQE MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÕNG 1.1 Các khái niệm liên quan đến chất… Read More

Báo cáo thực tập về Thực trạng công việc đón tiếp khách tại nhà hàng Hoa Mai và Rooftop Garden Bar thuộc khách sạn Rex SaiGon MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG DANH SÁCH CÁC BIỂU… Read More

Báo cáo thực tập về Một số giải pháp nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng tại phòng khám đa khoa An Khang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHĂM SÓC KH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH… Read More

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược tiếp thị du lịch trách nhiệm của Asiana Travel Mate đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch của khách quốc tế lẻ đến Huế

Báo cáo thực tập về Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược tiếp thị du lịch trách nhiệm của Asiana Travel Mate đến quyết định chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch của khách quốc tế lẻ đến Huế MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN… Read More

Báo cáo thực tập về Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với chương trình du lịch nội địa do Trung tâm lữ hành quốc tế Xanh – Huế cung cấp MỤC LỤC Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của… Read More