Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tình hình tài chính tại công ty Ngọc Minh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Ngọc Minh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Hiện nay cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trƣờng và sự cạnh tranh quyết liệt của các thành phần kinh tế đã gây ra nhiều khó khăn thử thách cho các doanh nghiệp. Phân tích tài chính ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết không chỉ với các nhà quản lý mà còn thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều đối tƣợng khác. Việc thƣờng xuyên phân tích tình hình tài chính sẽ giúp nhà quản trị thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng nhƣ xác định đƣợc một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố, các thông tin để đánh giả hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng nhƣ rủi ro và triển vọng trong tƣơng lai của doanh nghiệp, giúp nhà lãnh đạo đƣa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lƣợng công tác quản lý và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc phân tích tài chính đối với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận đƣợc tiếp thu ở trƣờng và tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự hƣớng dẫn giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa đặc biệt là cô Cao Thị Hồng Hạnh cùng toàn thể các cô chú và các anh chị trong công ty em đã chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình.

Đề tài nhắm tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích và đánh giá báo cáo tài chính vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn  và tài sản, các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng nhƣ kết quả họa động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết cấu của chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính:

Phần I: Cơ sở lý luận chung về tài chính và phân tích tài chính trong doanh nghiệp.

Phần II: Giới thiệu chung về công ty TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh.

Phần III: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh.

Phần IV: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty  TNHH Thƣơng Mại và Vận Tải Ngọc Minh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tình hình tài chính tại công ty hóa dầu đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập  kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment