Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tình hình tài chính tại công ty hóa dầu

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa dầu để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.                   Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế hiện nay, với sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt với nhau. Chính vì thế, mục tiêu cuối cùng của mỗi doanh nghiệp chính là lợi nhuận. Từ khi Việt Nam chính thức là thành viên của WTO thì thị trường cạnh tranh này ngày càng khắc nghiệt  hơn vì có rất nhiều công ty nước ngoài xâm nhập vào thị trường Việt Nam để tìm kiếm lợi nhuận và để có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh ấy, các doanh nghiệp phải không ngừng nổ lực để tạo ra doanh thu tối đa nhằm bù bắp những khoản chi phí đã bỏ ra và đạt được lợi nhuận mong muốn, đồng thời đóng góp một phần nhỏ cho đất nước thông qua việc đóng thuế thu nhập.

Để khẳng định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, và để đạt được mục đích cuối cùng là lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải phân tích những thông tin từ các báo cáo tài chính để có thể đánh giá được khả năng tài chính của mình, khả  năng sinh lợi, những rủi ro và những trở ngại,… Từ đó, doanh nghiệp sẽ có những quyết định cụ thể về chiến lược kinh doanh thông qua kết quả phân tích tình hình tài chính. Ngoài ra, phân tích tính hình tài chính còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế của mình trong việc giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế…

Với vai trò thật sự quan trọng đó, phân tích tình hình tài chính đã trở thành  một công việc không thể thiếu đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Xuất phát từ ý nghĩa trên, cùng với nền tảng kiến thức được trang bị ở trường và thời gian tìm hiểu thực tế tại CÔNG TY TNHH MTV HÓA DẦU QUÂN ĐỘI, em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính ngân hàng.

2.                   Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

– Phạm vi nghiên cứu

  • Không gian

Đề tài nghiên cứu tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Hoá Dầu  Quân Đội.

  • Thời gian

Đề tài nghiên cứu tình hình tài chính của Công ty TNHH MTV Hoá Dầu Quân Đội giai đoạn 2011 – 2013.

– Đối tượng nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích các báo cáo tài chính: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,…của công ty giai đoạn 2011 – 2013.

3.   Mục đích nghiên cứu

  • Mục đích chung

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp này Phân tích tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính của công ty giai đoạn 2011 – 2013.

  Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm, từ đó dựa trên những định hướng của công ty để đưa các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế những tồn tại trong công tác quản trị tài chính công ty.

  • Mục đích cụ thể

  Khái quát một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến việc phân tích tình hình tài chính công ty.

  Tính và phân tích các chỉ số tài chính của công ty giai đoạn 2011 – 2013.

  Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV HÓA DẦU QUÂN ĐỘI.

  Đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại đối với tình hình tài chính công ty.

4.   Phương pháp nghiên cứu

  Phương pháp thu thập thông tin: thu thập số liệu thứ cấp từ các báo cáo tài chính thường niên của công ty, thu thập các chỉ số ngành từ Internet….

  Phương pháp phân tích thông tin:

+   Phương pháp so sánh: so sánh tương đối và so sánh tuyệt đối.

+   Phương pháp tỷ lệ

+   Phương pháp phân tích tương tác các hệ số

5.  Kết cấu của khoá luận tốt nghiệp

Kết cấu của đề tài nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính.

Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Hoá dầu Quân đội.

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tình hình tài chính tại công ty kiểm toán Mỹ đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập  kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment