Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.Lý do chọn đề tài

Một trong những mục tiêu và nhiệm vụ của chương trình cải cách và hiện đại hoá ngành thuế là ứng dụng công nghệ thông tin để tạo khả năng thích ứng cao và khả năng xử lý, phân tích khối lượng thông tin, kết nối thông tin để quản lý nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, cung cấp thông tin về thuế cho người nộp thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Hiện nay, việc kê khai và nộp thuế thuế điện tử đã được triển khai từ lâu nhưng chất lượng và sự hiệu quả của hai hình thức này thì vẫn chưa thực sự xứng tầm với những công sức được bỏ ra. Vì thực tế người dân và các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự khai thác hết lợi ích từ việc kê khai và nộp thuế qua mạng. Với một số doanh nghiệp thì việc đăng ký thực hiện kê khai trên mạng là có, nhưng khâu thực hiện giao dịch thì vẫn còn bỏ ngỏ. Nên mặc dù có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế điện tử nhưng số lượng thực sự giao dịch thì lại không đồng nhất với số lượng đăng ký. Không phải các doanh nghiệp này không ý thức được những tiện ích và những hiệu quả từ việc kê khai trực tuyến đem lại mà vì dịch vụ này có thể vẫn chưa thực sự mang lại thoải mái và hiệu quả cho họ. Đường truyền không ổn định, ứng dụng lỗi, phần mền không nâng cấp thường xuyên,… và đặc biệt là thiếu sự hỗ trợ từ cán bộ thuế trong lúc giao dịch khiến họ mất nhiều thời gian hơn cả việc giao dịch trực tiếp nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy mà để mục tiêu ứng dụng triệt để và hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý thuế được hiệu quả thì việc đo lường chất lượng dịch vụ kê khai thuế và nộp thuế điện tử là thực sự cần thiết để ngành thuế có những điều chỉnh kịp thời và xây dựng được hệ thống chất lượng kê khai, nộp thuế và những dịch vụ trực tuyến khác tin cậy nhanh chóng và an toàn hơn.

Trong quá trình học tập tại trường và công tác trong ngành thuế lâu năm, tác giả đã chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp từ đó đưa ra những đề xuất thiết thực giúp Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và ngành thuế nói chung ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trực tuyến của mình nhằm hoàn thành một cách suất sắc mục tiêu cải cách và hiện đại hóa ngành thuế một cánh nhanh nhất.

Nội dung chính của đề tài là đi tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điện tử công với sự hài lòng của những người nộp thuế tham gia giao dịch điện tử hiện tại. Từ việc phân tích các nhân tố hài lòng làm nền tảng cho việc tìm ra biện pháp thu hút tất cả Ngưởi nộp thuế khác tham gia giao dịch điện tử với những dịch vụ mà do Cục thuế Hồ Chí Minh cung cấp.

2.  Mục tiêu của đề tài

– Xác định các yếu tố thu hút Người nộp thuế thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế thông qua nghiên cứu Sự hài lòng của người nộp thuế khi giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại Tp. Hồ Chí Minh.

– Đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sự hài lòng của người nộp thuế qua đó thu hút Người nộp thuế giao dịch điện tử với cơ quan thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

– Đề xuất nột số gợi ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao dịch qua điện tử, đáp ứng sự hài lòng của Người nộp thuế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–   Đối tượng nghiên cứu: là các yếu tố thu hút Người nộp thuế sử dụng các giao dịch điện tử mà Ngành thuế đang cung cấp.

–   Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Báo cáo thực tập tốt nghiệp của chúng tôi Nghiên cứu người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế và nộp thuế điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thời gian sử dụng dịch vụ trên một năm trở lên chủ yếu một số quận trọng điểm như: Quận 1, Quận 3, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận và Quận Tân Phú.

+ Về thời gian: Dữ liệu dùng để thực hiện luận văn được thu thập trong khoảng từ tháng 8/2014 – 10/2014, trong đó dữ liệu đã có sẵn từ các báo cáo của Tổng cục thuế, Tổng cục thống kê, các trang mạng điện tử. Dữ liệu thứ cấp thu được thông qua các bảng câu hỏi khảo sát 210 người nộp thuế bao gồm cả cá nhân và các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ giao dịch qua điện tử từ 1 năm trở lên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu.

4. Phương pháp nghiên cứu

  • Phương pháp nghiên cứu định tính

Nghiên cứu sơ bộ định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật phỏng vấn sâu theo câu hỏi mở đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đối với các dịch vụ điện tử do ngành Thuế cung ứng với một số người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận và cho ý kiến với một kế hoạch phỏng vấn đã được lập sẵn. Các thông tin phỏng vấn sẽ được thu thập, tổng hợp làm cơ sở cho việc khám phá, bổ sung, điều chỉnh các yếu tố, các biến dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu.

  • Phương pháp nghiên cứu định lượng:

Được thực hiện nhằm kiểm định và nhận diện các nhân tố thông qua các giá trị, độ tin cậy và mức độ phù hợp của các thang đo, kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi kê khai thuế qua mạng, được thực hiện qua các giai đoạn:

–   Thu thập dữ liệu nghiên cứu bằng bảng câu hỏi và kỹ thuật phỏng vấn các doanh nghiệp đã và đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử trên địa bàn nghiên cứu. Kích thước mẫu n = 250 được chọn chủ yếu theo phương pháp lấy mẫu thuận tiện.

–   Đánh giá sơ bộ độ tin cậy và giá trị của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) thông qua phần mềm xử lý SPSS 16.0, nhằm đánh giá độ tin cậy của các thang đo, qua đó loại bỏ các biến quan sát không giải thích cho khái niệm nghiên cứu (không đạt độ tin cậy) đồng thời tái cấu trúc các biến quan sát còn lại vào các nhân tố (thành phần đo lường) phù hợp làm cơ sở cho việc hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu, các nội dung phân tích và kiểm định tiếp theo.

–   Trong bài nghiên cứu này tác giả sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bội với các quan hệ tuyến tính để kiểm định các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến sự hài lòng của người nộp thuế khi sử dụng các dịch vụ điện tử như thế nào. Nhằm xác định những nhân tố nào có ảnh hưởng lớn nhất và nhỏ nhất để kịp thời đưa ra những kiến nghị phù hợp và đúng thời điểm để nâng cao chất lượng của các dịch vụ điện tử này.

5. Cấu trúc luận văn

Luận văn dự kiến gồm 5 chương cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại chi cục thuế quận 6, TP.HCM để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment