Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại công ty Sacom theo mô hình công ty mẹ bồng con

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sacom theo mô hình công ty mẹ bồng con để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1. Sự cần thiết  của  đề  tài

Hội nhập kinh tế thế giới là xu thế tất yếu và  là yêu cầu  khách  quan  đối với nền  kinh tế của một quốc gia trong quá trình phát triển kinh tế xã  hội. Ngày O7/ll/2OO6,    Việt Nam chính thức  được  kết nạp  vào  tổ  chức thương mại thế  giới  (WTO) sau  gần  l2 năm đàm phán. Đây là sự kiện có ảnh hưởng mạnh mẽ và sâu  sắc  tới  toàn  bộ đời  sống kinh tế xã hội của nước ta. Gia nhập WTO, chấp nhận mở cửa  thị  trường,  các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh  ngày càng khốc liệt của  các  doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế  đa  quốc  gia  hùng  mạnh  trên  thế  giới.  Nhằm  thích  ứng với bối cảnh đó, đáp ứng  nhu  cầu  phát  triển  kinh  tế  và  mở rộng thị trường  ra  bên ngoài lãnh thổ, nhiều nước đã và đang không ngừng gia tăng quy mô các doanh nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình Công ty mẹ –  Công ty con. Các  doanh  nghiệp  của  Việt Nam  cũng không  nằm  ngoài xu  hướng đó.

Việc xây dựng và phát triển  các  Công  ty  theo  mô  hình  mẹ-con  của  Việt  Nam vừa bảo đảm  phù hợp  với xu  thế phát triển của kinh  tế toàn cầu vừa cho phép khai     thác được những lợi thế so sánh  vốn  có  của  quốc  gia,  của  doanh  nghiệp  thúc  đẩy tăng trưởng  kinh  tế  của đất nước.  Để các  công ty  mẹ-con đi vào  hoạt động  thực sự  đạt được hiệu quả cao, đòi hỏi  phải  giải  quyết  nhiều  vấn  đề,  từ  việc  lựa  chọn  mô hình công ty mẹ-con thích hợp, doanh nghiệp cũng cần hoàn  thiện  hệ  thống quản  trị  phù hợp, đến việc đào tạo, nâng cao  năng lực  của  đội  ngũ  cán  bộ  quản  lý, đa dạng  hoá ngành nghề sản xuất, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tạo  thế  chủ động  để  mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh  tranh  trên  thị  trường  trong  nước  và  thị  trường  quốc tế.

Trong số các vấn đề đó, vấn đề quản trị tài chính có  vai  trò  đặc  biệt  quan  trọng trong quản trị doanh nghiệp, có phạm vi  rộng lớn  và  tác  động  đến  tất  cả  các  hoạt động của doanh nghiệp. Hầu hết các  quyết  định  quan  trọng  của  lãnh  đạo  doanh  nghiệp đều dựa trên việc phân tích  báo  cáo  tài  chính  doanh  nghiệp  như:  lựa  chọn  hình  thức  tổ  chức  doanh  nghiệp,  xây  dựng  chiến  lược  kinh  doanh,  điều  hành các hoạt  động  sản  xuất  kinh doanh.

Tình hình tài chính doanh nghiệp ổn định và minh bạch  là một  trong  những điều  kiện tiên quyết giúp cho  hoạt  động  kinh  doanh  của  doanh  nghiệp  diễn  ra  nhịp  nhàng, đồng bộ và đạt hiệu  quả  cao. Sự  ổn  định  này có  được  hay  không phần  lớn  phụ thuộc  vào khả  năng quản trị tài chính của  doanh nghiệp.

Nhiều tập đoàn nhà nước đầu tư dàn trải, không tập trung vào ngành kinh doanh  chính, đầu tư vào những lĩnh vực nhạy  cảm,  rủi  ro  và  không  thuộc  thế  mạnh  của mình như bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, nợ nần  chồng  chất của  một  số  tập đoàn kinh tế đã được phát hiện và báo động  từ  nhiều  năm  nay  như  Vinashin,  Vinalines. Bên cạnh đó Nhà  Nước  còn  nhiều  hạn  chế,  thiếu  sót  trong  các  chính  sách, pháp luật đã ban hành liên  quan  đến các  tập  đoàn, dẫn  đến  những tồn tại, yếu  kém trong tổ chức quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại các doanh  nghiệp  này. Có  rất  nhiều nguyên nhân dẫn  đến những yếu kém  đó, trong đó có nguyên nhân quan trọng là kiểm  soát tài chính kém  hiệu   quả.

Nhằm góp thêm ý tưởng trong việc hoàn thiện cơ  chế quản  lý  tài chính  đối với  Công ty mẹ-con tác giả  lựa  chọn  đề  tài  Các  giải  pháp  nâng  cao  năng  lực  quản trị tài chính tại Công ty cổ phần đầu  tư  và  phát  triển  SACOM  theo  mô  hình Công  ty  mẹ  – Công ty  conlàm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

2.    TỔNG  QUAN  VỀ  LĨNH  VỰC  NGHIÊN CỨU

Các vấn đề về quản trị tài chính trong  các  doanh  nghiệp  nói  chung  đã  được  nhiều tác giả quan tâm, đề  cập  đến  trong  các  sách  báo,  tạp  chí,  công  trình  nghiên cứu về mặt lý thuyết, đánh giá thực tiễn  cũng  như  tổng  kết  kinh  nghiệm  trong  và ngoài nước.  Điển hình  có  một  số công trình  sau  đây:

Thứ nhất, công trình nghiên cứu  được  xuất  bản  thành  sách  có  tựa  đề:  “Tập  đoàn kinh doanh và cơ chế  quản  lý  tài  chính  trong  tập  đoàn  kinh  doanh”  do  NXB Tài chính ấn hành năm 2003 của TS.  Phạm  Quang  Trung  (Đại  học  Kinh  tế  Quốc  dân). Đi sâu nghiên cứu công trình này cho  thấy  công  trình  đã  làm  sáng  tỏ  được  nhiều vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế quản lý  tài chính  trong các  tập  đoàn  kinh  tế, Tổng công ty nhà nước,  đồng thời  mô tả,  tổng hợp,  phân  tích  bức  tranh  toàn  cảnh  về thực trạng áp dụng  cơ  chế quản  lý  tài chính  trong các  Tổng công ty và tập đoàn  kinh  tế ở  Việt Nam  vào  thời gian  đầu các  Tổng công ty và tập  đoàn  kinh  tế mới đi vào  hoạt động. Ngày nay, với những biến đổi  lớn  trong  các  Tổng  công  ty  và  các  tập  đoàn kinh tế trước những thay đối  về  chính  sách  của  Nhà  nước  cũng  như  sự  tác  động của Hội nhập kinh tế đối với các tập  đoàn kinh tế có thể những phân  tích đánh      giá đó  không còn giữ  nguyên giá trị và cần  được  cập   nhật.

Thứ hai, tác phẩm dưới dạng sách  giáo  khoa  có  tựa  đề:  “Quản  trị  tài  chính  doanh nghiệp hiện đại”  do NXB thống kê  năm 2009  của  tác  giả  Dương Hữu  Hạnh.  Tác phẩm này tuy không đề cập trực tiếp đến cụm từ “quản trị tài  chính trong  các     Công ty mẹ-con”,  song nội  dung đề cập  trong tác phẩm  phần  nào  cũng đề cập  đến  vấn đề quản lý tài chính trong các doanh nghiệp hiện đại,  dưới góc  nhìn quản  trị tài  chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là  tác phẩm  được  biên  soạn  trên  cơ sở các  tác phẩm của các giáo sư Mỹ, Úc và  mang  đậm  nét  một  cuốn  sách  giáo  khoa,  nghiêng về  phần  lý  luận  nhiều hơn.

Thứ ba, tác phẩm “Thành lập và quản lý  các  tập  đoàn  kinh  doanh  ở  Việt Nam”  do NXB Chính trị quốc gia Hà Nội ấn  hành  năm  1996  của  tác  giả  Nguyễn  Đình  Phan. Trong tác phẩm này, tác giả cũng  có  dành  một  số  trang  viết  bàn  về  vấn  đề quản lý tài chính trong  các  tập  đoàn  kinh  doanh,  song vẫn  dừng  lại  ở  mức  độ  hạn chế và cũng mang tính  chất gợi ý  ban  đầu.  Từ đó  đến  nay, tình  hình  hoạt động của   tập đoàn kinh tế Nhà  nước  ở Việt Nam  đã có  nhiều  biến động,  do  đó  cơ chế quản  lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế cũng đã có nhiều thay đổi.

Thứ tư, Hội thảo khoa học (9/2003) do Viện Nghiên  cứu  quản  lý  kinh  tế  trung  ương tổ chức với nội chung bàn  về  sự  hình  thành  của  các  tập  đoàn  Trung  Quốc  trong quá trình đổi mới nền kinh tế, từ đó rút ra được kinh nghiệm  và bài học ở Việt  Nam;

Thứ năm, Vũ Hà  Cường: Giải pháp  đổi  mới cơ chế quản  lý Tài chính của Tổng  công ty Hàng không  Việt Nam  theo  mô hình  Tập đoàn  kinh  tế, Luận  án Tiến sĩ kinh  tế – Học viện  Ngân  hàng năm  2006.

Thứ  sáu,  năm  2009  Chính  phủ  đã  có  Nghị  định  số  09/2009/NĐ-CP  ban hành quy chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước. Đó là một Nghị định mới có nhiều tác dụng tích cực trong công tác quản lý tài chính  đối với các  tập đoàn kinh tế nhà nước; tuy nhiên theo nhận  định  của các nhà  kinh  tế, vẫn  còn  nhiều điểm bất cập so với yêu cầu đổi mới và phát triển các tập đoàn kinh tế  nhà  nước  hiện nay. Thứ bảy, “Hoàn thiện cơ chế quản lý  tài chính trong các  Tổng công  ty  nhà nước theo  mô  hình  Tập  đoàn  kinh  tế  ở  Việt Nam”,  báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  của  tác giả Phùng Thế  Tính,  Học viện  Tài chính, năm   2008;

Thứ tám, “Giải pháp hoàn thiện hoạt  động  quản  trị  tài  chính  tại  Công  ty  Cổ  phần Đường Quảng Ngãi”, Luận văn Thạc  sỹ  kinh  tế  của  tác  giả  Nguyễn  Thị Phương Hảo,  Đại  học  Đà  Nẵng,  năm 2011.

Thứ chín, “Các giải pháp nâng cao năng lực tài chính  của  các  DNNVV  ở  Việt Nam hiện nay”, Luận án  tiến  sĩ kinh  tế,  của  tác  giả  Phạm Thị Vân  Anh,  Học  viện  Tài  chính,  năm 2012.

Thứ mười, “Năng lực tài  chính  của  các  Ngân  hàng  thương  mại  Việt  Nam”,  Luận án tiến sĩ kinh tế,  của  tác  giả  Phan Thị Hằng Nga,  Trường Đại  Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí  Minh,  năm 2013.

Vấn đề Quản trị tài chính trong các Tập  đoàn kinh  tế,  các  công ty mẹ-con không  chỉ nhận được sự quan tâm  của các học  giả  trong nước, ngay cả  ở nước ngoài cũng  được nhiều nhà kinh tế quan tâm đến. Chẳng hạn như  Eugene  F.Brigham  một  nhà nghiên cứu người  Đức  trong  tác  phẩm  “Fundamentals  of  Financial  Management” cũng có  đề cập  đến vấn  đề quản  trị tài chính  trong các tập  đoàn  kinh  tế dưới góc độ   lý luận chung về khái niệm, đặc điểm, nội hàm và phương pháp quản lý.

3.   Mục  tiêu nghiên cứu của  đề  tài

Luận văn hướng trọng tâm vào những  mục tiêu chủ  yếu sau đây :  Hệ thống cơ sở lý luận  về tài chính  và quản  trị tài    chính.

Phân tích, đánh giá thực  trạng công  tác  quản  trị  tài chính  tại Công ty  cổ phần  đầu  tư  và  phát triển  SACOM xét theo  mô  hình  Công ty mẹ –  Công ty con.

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện năng lực  công tác  quản  trị  tài chính của Công ty cổ  phần  đầu  tư  và  phát  triển  SACOM  trong  giai  đoạn  hiện  nay  và sắp tới theo  mô hình  Công ty  mẹ –  Công ty con..

4.   Đối tượng  và phạm  vi nghiên  cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Hoàn thiện công tác quản trị  tài chính  của  Công ty cổ  phần đầu  tư và  phát triển
  • Phạm vi nghiên  cứu:  Để  tập  trung  khái  quát  hoá,  giải  quyết vấn  đề  cần nghiên cứu, luận văn chỉ  tập  trung  nghiên  cứu thực  tiễn  công tác  quản trị  tài chính  của Công  ty  cổ  phần  SACOM trong giai  đoạn  từ năm 2011  đến  năm

5.    Phương  pháp  luận  và  phương  pháp  nghiên cứu

Luận văn được nghiên cứu dựa trên lý  luận  chung  về  tài  chính  doanh  nghiệp,  quản trị tài chính, phương pháp sơ đồ, biểu mẫu, phương pháp  điều  tra,  thống  kê, phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh và kết hợp với thực tiễn  hoạt  động  của SACOM  để khái  quát hóa, làm rõ  vấn đề  cần nghiên   cứu.

6.   Ý  NGHĨA  CỦA  ĐỀ TÀI

Đề tài cho thấy những tồn  tại  và  bất  cập  trong  công tác  quản  trị  doanh  nghiệp nói chung và quản trị tài chính nói riêng của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển  SACOM. Việc nghiên cứu là cơ sở để khắc phục các tồn  tại,  rút  ra  bài  học  kinh  nghiệm nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị tài chính nâng cao năng lực tài chính  doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một số giải pháp tài  chính  để nhà quản lý  có  thể sử  dụng trong  các  quyết định  tài  chính  của mình.

Báo cáo thực tập Kết quả đánh giá, phân tích quản trị tài chính doanh nghiệp chỉ ra những mặt đạt  được, đặc biệt là những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, từ đó Luận  văn  đề  xuất những giải pháp chủ yếu và thiết thực hoàn thiện công  tác quản trị tài chính  tại  Công ty cổ  phần đầu tư  và  phát triển  SACOM cụ   thể:

+ Hoàn thiện  qui chế  quản  lý  Người đại diện: cách  thức  kiểm  soát, xác  định  vị trí  làm việc của người đại diện phù hợp  với  từng  công  ty  thành  viên,  thu  nhập  của  Người đại diện, qui định việc  kiêm  nhiệm  đối  với  Người  đại  diện,  tiêu  chuẩn  và  điều kiện tuyển chọn Người đại diện, thực hiện luân chuyển Người đại diện.

+ Hoàn thiện kiểm soát vốn tại Công ty mẹ: cơ chế giám sát,  năng  lực quản  trị điều hành, cơ  cấu vốn,  minh bạch  về tài chính,  xây dựng phương án  tài chính.

+ Một số giải pháp tái cấu trúc công ty  mẹ  từ  nay đến  năm  2020:  đầu  tư  sâu  vào ngành nghề kinh doanh chính, đầu tư  vào  sản  phẩm  mới,  xây  dựng  kế  hoạch  phát triển thị trường, đẩy mạnh quá trình  sắp  xếp,  đổi mới doanh nghiệp,  triển khai ứng  dụng, đầu  tư đổi  mới  công nghệ,  phân  công hợp  tác không cạnh  tranh  nội bộ.

Kết quả  này rất hữu ích  đối với  :

+ Công ty mẹ: Với các giải pháp  hoàn thiện  quản  trị tài  chính  tại  công ty  mẹ  theo  chủ  trương tái cấu trúc; Hoàn  thiện qui chế quản lý người đại diện vốn tại các công ty con, công ty liên doanh liên  kết; Hoàn thiện  kiểm  soát các  hoạt động cơ bản  theo  chủ trương tái cấu trúc  công ty   mẹ.

+ Đối với  công ty  con, công ty liên  doanh liên  kết: Với nhóm  các  giải pháp  hoàn thiện về  quản trị tài  chính, hệ thống thông tin,  quyết định  đầu    tư.

7.    BỐ  CỤC  CỦA  LUẬN VĂN

Tên luận văn “Các  giải  pháp  nâng  cao  năng  lực  quản  trị  tài  chính  tại  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM  theo  mô  hình  Công  ty  mẹ –  Công  ty con”.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và  tài  liệu  tham  khảo,  luận  văn  được  tổ chức  thành  3  chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị tài chính  doanh nghiệp theo  mô  hình Công  ty  mẹ  – Công  ty con

Chương 2: Thực trạng quản trị tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM

Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị tài chính tại  Công ty cổ phần đầu tư và phát triển SACOM  theo  mô hình  Công ty  mẹ –  Công  ty con

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Sài Gòn để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán,quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập marketing để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment