Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại chi cục thuế quận Phú Nhuận

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại chi cục thuế quận Phú Nhuận để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.1.        Lý do chọn đề tài

Cải cách thủ tục hành chính được Đảng và Nhà nước quan tâm từ khá lâu, lâu đến mức sẽ có ai đó phải thốt lên sao làm mãi, cải cách nhiều như vậy mà vẫn chưa xong. Điều này không quá ngạc nhiên, bởi cùng với bước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là bước chuyển sang một nền hành chính tương thích sẽ không sớm có ngay được.

Sau gần 25 năm thực hiện cải cách thủ tục hành chính không thể phủ nhận được những thành quả mà chúng ta đã đạt được và cũng còn không ít hạn chế tồn tại trong lĩnh vực công. Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước vẫn xác định nhiệm vụ trọng tâm của quá trình xây dựng và hoàn thiện hiệu lực của bộ máy Nhà nước là  cải cách hành chính. Trong đó có cải cách hệ thống thuế, cải cách hành chính thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ thuế.

Trong những năm trở lại đây kết quả lớn nhất mà tổng cục thuế đã đạt được đó là thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công nghệ nhằm giảm chi phí cho người nộp thuế cũng như cơ quan thuế trong việc quản lý hồ sơ, giấy tờ, thời gian kê khai thuế và đơn giản thủ tục hành chính thuế. Trong năm  2014, Tổng cục thuế cũng đã ban hành Quyết định 99/QĐ-TCT về kế hoạch cải cách thuế năm 2014, trong đó tập trung vào hai nhiệm vụ chính là: Cải cách thể chế chính sách thuế và quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính.

Để đánh giá được thước đo về cải cách thủ tục hành chính thì không có gì chính xác hơn là đo lường sự hài lòng của người nộp thuế về công tác phục vụ của ngành cũng như sản phẩm dịch vụ mà ngành thuế đang cung cấp. Vì người nộp thuế chính là người trực tiếp sử dụng dịch vụ nên họ sẽ có đánh giá chính xác nhất  những gì họ nhận được từ những cải cách mà ngành thuế đem lại cho họ. Khi người nộp thuế càng hài lòng với dịch vụ thuế thì việc cải cách thủ tục thuế đã đi đúng hướng và ngành thuế nên tiếp tục phát huy; khi người nộp thuế còn chưa hài lòng về một dịch vụ nào đó thì cục thuế có những điều chỉnh phù hợp nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất về cải cách thủ tục hành chính để các thủ tục hành chính ngày càng theo hướng đơn giản và hiệu quả trong từng khâu của dịch vụ.

Cải cách hành chính là thế mạnh của Chi cục Thuế quận Phú Nhuận trong những năm gần đây, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý nhà nước luôn là vấn đề được Ban Lãnh đạo Chi cục Thuế quận Phú Nhuận quan tâm và quyết tâm thực hiện.

Đề tài “Các yếu tố chất lượng dịch vụ hành chính công ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Phú Nhuận” được chọn báo cáo thực tập tài chính ngân hàng nhằm đánh giá một cách khách quan và khoa học chất lượng phục vụ của Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại đơn vị, góp phần vào sự thành công chung ngành Thuế trong việc thực hiện cải cách hành chính.

1.2.        Mục tiêu nghiên cứu

  • Thứ nhất, xác định các tiêu chí đo lường chất lượng dịch vụ công tại Chi cục Thuế quận Phú Nhuận.
  • Thứ hai, Báo cáo thực tập tốt nghiệp góp phần đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến sự hài lòng của người nộp thuế về chất lượng dịch vụ công tại Chi cục Thuế quận Phú Nhuận thông qua kết quả khảo sát người nộp thuế.
  • Thứ ba, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công tại Chi cục Thuế quận Phú Nhuận.

1.3.        Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công tại Chi cục Thuế quận Phú Nhuận.
  • Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: bao gồm những người nộp thuế tại Chi cục Thuế quận Phú Nhuận.

+ Về thời gian: Dữ liệu dùng để thực hiện luận văn được thu thập  trong khoảng từ thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2014. Dữ liệu sơ cấp thu được thông qua các bảng câu hỏi khảo sát 221 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ công từ 1 năm trở lên trên địa bàn quận Phú Nhuận, được thiết kế phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu.

1.4.        Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng kết hợp cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng thông qua các kỹ thuật thảo luận tay đôi, trò chuyện với các chuyên gia, để khám phá bổ sung và hoàn thiện thang đo chất lượng dịch vụ công.

Phương pháp nghiên cứu định lượng dựa trên kết quả khảo sát thông qua kỹ thuật thăm dò bằng phiếu điều tra. Thang đo được kiểm định bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm định thang đo, phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phân tích hồi quy bội.

Tất cả các kỹ thuật trên được xử lý bằng phần mềm xử lý dữ liệu thống kê SPSS phiên bản 16.0 và AMOS 22.

1.5.        Bố cục của luận văn

Luận văn gồm 5 chương cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ công

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment