Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng sử dụng vốn tại Công ty VILACO

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO để làm tài liệu tham khảo cho mình.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Trong thời đại kinh tế hội nhập phát triển hiện nay mọi hoạt động sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển đƣợc thì điều kiện tất yếu là vốn. Vốn là điều kiện không thể thiếu để doanh nghiệp đƣợc thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, và là nhân tố chi phối hầu hết các nhân tố khác nên việc sử dụng vốn và quản lý vốn có hiệu quả mang ý nghĩa rất quan trọng. Để tận dụng nguồn vốn nội bộ trong doanh nghiệp và nguồn vốn bên ngoài phải có chiến lƣợc, biện pháp hữu hiệu. Theo xu hƣớng phát triển hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng năng động hơn, tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh thì việc sử dụng vốn hiệu quả ngày càng chiếm một vị trí lớn trong quản lý tài chính doanh nghiệp, không những đem lại cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi mà còn một phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nƣớc.

Bên cạnh đó tính hiệu quả không phải lúc nào cũng nhƣ mong muốn của doanh nghiệp, mà phụ thuộc vào chiến lƣợc phát triển hoạt động và quản lý nguồn vốn. Do đó bên cạnh những doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả thì cũng không ít những doanh nghiệp thua lỗ dẫn đến hậu quả phải sáp nhập hoặc buộc phải phá sản. Điều này là tất yếu trong nền kinh tế hiện nay. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong chiến lƣợc phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.

Sau thời gian thực tập tai Công ty cổ phần VILACO, đƣợc sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán- tài chính của công ty, em đã dần đƣợc làm quen làm quen với thực tế. Qua đó thấy đƣợc tầm quan trọng và sự cần thiết của việc sử dụng vốn có hiệu quả. Em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần VILACO” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì bố cục khóa luận gồm 3 chƣơng:

Chương 1: Cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp.

Chương 2: Thực trạng về hiệu quả sử dụng tại Công ty cổ phần VILACO.

 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng tại công ty Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập  kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment