Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng hoạt động tín dụng tại ngân hàng BIDV

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng là Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Tây Sài Gòn để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.   Tính cấp thiết của đề tài

Cùng xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thế giới, lĩnh vực Tài  chính

– Ngân hàng tại Việt Nam đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong sự hưng thịnh của nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức thưong mại thế giới (WTO) thì hoạt động kinh doanh của  các NHTM trong những năm qua là hết sức sôi động và giàu tính cạnh tranh. Với tư cách là một trung gian tài chính kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng tiền tệ, NHTM đã cung cấp một loạt dịch vụ quan trọng giúp các chủ thể kinh tế tham gia thanh toán được nhanh chóng, tiết kiệm chi phí trong mua bán hàng hóa, chớp đựơc cơ  hội trong kinh doanh, liên tục luân chuyển vốn đảm bảo hoạt động sản xuất được liên tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển nói chung và nền kinh tế nói riêng. Với nhu cầu bổ sung vốn lưu động ngày một gia tăng của các tổ chức kinh tế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn đã và đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động, khắc phục khó khăn và từng bước vươn lên, đồng thời thường xuyên đa dạng hóa các loại hình tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho nhu cầu kinh tế địa phương và các khu vực lân cận.

Trong tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động có thể xem chủ yếu nhất và cũng gặp nhiều rủi ro nhất, đòi hỏi ngân hàng phải thật thận trọng trong việc quản lý. Tuy nhiên trong tất cả các sản phẩm dịch vụ tiện ích mà các NHTM đã cung cấp, sản phẩm cho vay luôn chiếm một tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản có của NHTM, bởi tầm quan trọng và tính năng ưu việt riêng của nó, nhờ có hoạt động cho vay mà vốn được lưu chuyển từ những nguời tạm thời dư thừa vốn sang những người đang thiếu vốn cần sử dụng để đầu tư  mang lợi nhuận cho bản thân và góp phần vào sự phát triển của cả nền kinh tế, đồng thời đây cũng là hoạt động chính đem lại lợi  nhuận cho các NHTM ở Việt Nam đảm bảo  cho sự tồn tại, phát triển và hưng thịnh cho các ngân hàng trong những năm vừa qua. Thông qua hoạt dộng cho vay, ngân hàng sẽ gián tiếp kích thích đẩy mạnh đầu tư của dân cư, góp phần nâng

cao đời sống của người dân và tăng trưởng nền kinh tế. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn  đề  tài  “MỘT  SỐ  GIẢI  PHÁP  NHẰM  NÂNG  CAO  HIỆU  QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) – CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN” để làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng của mình.

2.   Mục tiêu nghiên cứu

Từ lý thuyết cùng với sự nghiên cứu tìm hiểu của bản thân và dựa trên tình hình thực tế của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu  tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn, đề tài tập trung phân tích và đánh giá những vấn đề cốt lõi đối với hoạt động tín dụng cá nhân, phân tích những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng cá nhân, phân tích thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân cụ thể là phân tích doanh số cho vay, thu nợ, tình hình dư nợ… Qua đó để tìm ra nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

Để từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tây Sài Gòn trong những năm tới.

3.   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  • Đối tượng nghiên cứu: Phân tích hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng, một số chỉ số đánh giá về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân. Nghiên cứu tổng quát về hoạt động kinh doanh, nghiên cứu chuyên sâu về thực trạng để có những đánh giá, nhận xét về hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng và đưa ra một số giải pháp tích cực.
  • Phạm vi nghiên cứu: Số liệu trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tín dụng qua 3 năm 2011-2013 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn.

4.   Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu trong đề tài là phương pháp thu thập thông tin, số liệu và phương pháp phân tích số liệu.

  • Thông tin thu thập được thông qua nhiều kênh như quá trình thực tập trực tiếp tại ngân hàng, phỏng vấn cán bộ công nhân viên của ngân hàng, các báo cáo tài chính năm, báo cáo tín dụng…
  • Phương pháp phân tích số liệu: sử dụng các thông tin đã thu thập được kết hợp với phương pháp so sánh (là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên số liệu với một chỉ tiêu cơ sở), đối chiếu và phương pháp đồ thị (phương pháp thể hiện các số liệu thông qua hình vẽ hoặc đường nét hình học) cùng với việc tổng hợp thông tin, tham khảo sách báo, tạp chí chuyên ngành kinh tế, internet… từ đó đưa ra những nhận định về tình hình hoạt động tín dụng cá nhân ở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Sài Gòn.

5.   Kết cấu của đề tài khóa luận tốt nghiệp

Ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo thì khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng, hoạt động tín dụng cá nhân  tại Ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Tây Sài Gòn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập marketing khác là: Báo cáo thực tập marketing hoạt động marketing tại công ty Trang Khanh đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing, báo cáo thực tập kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment