Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Sài Gòn Thương tín

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín – chi nhánh Hải Phòng để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

Ngân hàng là một trong những mắt xích vô cùng quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với ngành kinh tế khác, ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trƣờng tiền tệ, kiềm chế và đẩy lùi lạm phát,tạo công ăn việc làm cho ngƣời lao động, giúp đỡ xác nhà đầu tƣ, phát triển thị trƣờng vốn, thị trƣờng ngoại hối, tham gia thanh toán và hỗ trợ thanh toán…V ì vậy, muốn có một nền kinh tế ổn định và phát triển thì đòi hỏi bản thân hệ thống ngân hàng cũng phải ổn định và phát triển

Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng , quyết định mọi hoạt động kinh tế của nền kinh tế quốc dân, là nguồn sinh lợi chủ yếu, quyết định sự tồn tại, phát triển của ngân hàng , tuy nhiên hoạt động này chứa nhiều rủi ro

Trƣớc tình hình kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay, để hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại có hiệu quả và giảm thiểu rủi ro thì trƣớc tiên là phải quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay

Nhận thức đƣợc tính cấp thiết của vấn đề này, xuất phát từ thực tiễn hoạt động cho vay trên địa bàn, qua quá trình nghiên cứu, học tập, thực tập tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín – Chi nhánh Hải Phòng, đƣợc sự giúp đỡ của nhân viên ngân hàng cùng sự hƣớng dẫn nhiệt tình của giáo viên hƣớng dẫn, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chƣơng :

 Chương 1 :Cơ sở lí luận về Nngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại

 Chương 2: Thực trạng cho vay và hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

 Chương 3 : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng hoạt động cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  báo cáo thực tập bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing,  kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment