Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng Việt Nam

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

 1. Tính cấp thiết của đề tài.

Trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại, nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn vốn cho quá trình phát triển kinh tế khu vực Nông nghiệp  Nông thôn và  Nông dân. Điển hình như Nghị định 14-CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về chính sách cho hộ sản xuất vay vốn để phát triển Nông – Lâm – Ngư – Diêm nghiệp và kinh tế nông thôn và mới đây là Nghị định 41/2010/NĐ-CP, ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nhờ đó mà  các  Ngân hàng thương mại có đủ cơ sở pháp lý để mở rộng tín dụng phục vụ phát triển kinh tế tại địa bàn Nông nghiệp Nông thôn, là cơ hội để các hộ sản xuất  có điều  kiện tốt hơn tiếp cận với nguồn vốn giá rẻ, giúp cho bà con Nông dân có cơ hội  thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất của quê hương. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là Ngân hàng thương mại Nhà Nước giữ vai trò chủ đạo đối với nền kinh tế, với định hướng tập trung vốn đầu tư phát triển kinh tế Nông nghiệp, Nông thôn và Nông dân, luôn đi đầu trong việc chấp hành và thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước, triển khai thực hiện các chính sách ưư tiên, ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với Nông nghiệp, Nông thôn và Nông  dân. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng thực hiên định hướng của Ngân h àng cấp trên, đã thực hiện việc mở rộng hoạt động cho vay đối với các hộ sản xuất trên địa bàn và bước đầu đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Tỷ trọng dư nợ cho vay hộ sản xuất chiếm trên 76% tổng dư nợ cho vay, thu lãi từ hoạt động cho vay hộ tăng trưởng qua từng năm. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có mức độ rủi ro rất cao do hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ chịu ảnh hưởng tác động của điều kiện tự nhiên, giá cả hàng nông sản không ổn định, được mùa giá hạ đôi khi không tiêu thụ được, cùng với đó là một số rủi ro chủ quan khác.

Nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, tôi chọn  đề tài “Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị” làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng để tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng cho vay hộ sản xuất từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đến hộ sản xuất của chi nhánh Ngân hàng này.

2.       Tình hình nghiên cứu.

Qua khảo sát về nội dung nghiên cứu các luận văn trước đây có liên quan đến đề tài tại chi nhánh Ngân hàng.

 • Nguyễn Thị Như (2008). Đề tài: ‘‘ Phân tích hoạt động cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị’’
 • Phan Thanh Long (2009). Đề tài: ‘‘ Mở rộng và nâng cao chất lượng tín  dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị’’.
 • Lê Thị Thu Thảo (2012). Đề tài : ‘‘ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông Ngiệp và phát triển N ông thôn chi nhánh huyện Hải Lăng – tỉnh Quảng Trị’’.

3.       Mục tiêu nghiên cứu.

 • Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về hoạt động cho vay hộ sản xuất của Ngân hàng.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm từ năm 2011 đến 2013 của chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng.
 • Dựa trên kết quả đánh giá để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng trong thời gian tới.

4.       Đối tượng nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu của bài Báo cáo thực tập tốt nghiệp là  là các vấn đề về tình hình cho vay, thu nợ,  dư nợ, nợ xấu và các chỉ tiêu phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất của  Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng.

5.       Phạm vi nghiên cứu.

 • Về không gian:

+ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp  và  Phát triển Nông thôn huyện Hải Lăng.

+ Các hộ sản xuất đến vay vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Hải Lăng.

 •   Về thời gian:

+ Số liệu được lấy trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013 của Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Hải Lăng.

+ Thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu từ ngày 28/4/2014 đến 18 /7/2014.

6.       Phương pháp nghiên cứu.

 • Thu thập thông tin: Số liệu được thu thập trực tiếp từ các báo cáo của Ngân hàng Nông nghiệp Hải Lăng, trên mạng internet, sách báo và các tài liệu có liên
 • Xử lý thông tin: Các thông tin sau khi thu thập được phân tích, tổng hợp lại trên cơ sở chọn lọc sao cho dữ liệu phù hợp với nội dung nghiên cứu.

+ Phương pháp so sánh: là phương pháp dựa vào số liệu có sẵn để tiến hành so sánh, đối chiếu nhằm xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu nghiên cứu.

+ Phương pháp tỷ số: dùng để đánh giá mối quan hệ giữa các chỉ tiê u kinh tế, biểu hiện bằng lần ( dư nợ trên vốn huy động ), vòng ( vòng quay vốn tín dụng)…

7.       Nhiệm vụ nghiên cứu.

Phân tích và đánh giá được hoạt động cho vay hộ sản xuất của  NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị. Qua đó có những giải pháp và kiến nghị cho quá trình vay và sử dụng vốn vay của Nông dân được hiệu quả hơn. Cũng như tổ chức tín dụng nói chung và  Ngân hàng nói riêng có những  sản phẩm cho vay Nông nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng.

8.       Nội dung của khóa luận.

Nội dung khóa luận gồm 3 chương cụ thể:

Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị.

Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam  – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị.

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Việt Nam – CN huyện Hải Lăng – Quảng Trị.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng hoạt động cho vay tại ngân hàng Sài Gòn đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, báo cáo thực tập nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh,  marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn