Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng Việt Nam

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng  Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tiên Lãng để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1.       Tính cấp thiết của đề tài

Tiên Lãng là một huyện phía Nam thành phố Hải Phòng, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ, chậm phát triển. Do đó, việc đầu tƣ vốn cho hộ nông dân có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển Kinh tế – Xã hội của huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của Ngân hàng cùng với sự phát triển của kinh tế thị trƣờng, quan hệ tín dụng với nông dân ngày càng bộc lộ nhiều vƣớng mắc. Việc nâng cao chất lƣợng cho vay không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng. Các thủ tục quy trình cho vay đòi hỏi sự cải tiến liên tục, vừa đảm bảo tiện ích cho dân đồng thời đảm bảo an toàn cho Ngân hàng.

Vì vậy, đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tiên Lãng” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình

2.  Mục đích nghiên cứu

  • Làm rõ các vấn đề lý luận chung về hộ sản xuất, hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất, chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng đối với hộ sản xuất.
  • Nghiên cứu và phân tích thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tiên Lãng.
  • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tiên Lãng

3.       Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Khái niệm, đặc điểm hộ sản xuất và hoạt động cho vay cấp tín dụng đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng. Trên cơ sở đó đánh giá chất lƣợng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại CN NHNo và PTNT huyện Tiên Lãng
  • Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cấp tín dụng đối với hộ sản xuất tại chi nhánh NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng
  • Số liệu: các số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu từ năm 2012 đến 2015

4.     Phương pháp nghiên cứu

  • Phương pháp thống kê, so sánh
  • Phương pháp tổng hợp
  • Phương pháp phân tích: Phân tích xu hƣớng, phân tích tỷ suất
  • Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu

5.       Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 phần:

Chương 1: Cơ sở lý luận vềcho vay đối với hộ sản xuất và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất trong các Ngân hàng thương mại

Chương 2:Phân tích thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo & PTNT huyện Tiên Lãng

Chương 3:Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay đối với hộ sản xuất tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tiên Lãng

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập tài chính ngân hàng khác là: Báo cáo thực tập tài chính của Công ty đá ốp lát Vinaconex đạt 9 điểm với cấu trúc và nội dung mới mẻ để các bạn viết báo cáo thực tập của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là tài chính ngân hàng, y dược,  bảo hiểm, nhân sự, kế toán, quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập marketing,  kế toán  … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập tài chính ngân hàng đạt kết quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment