Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại hệ thống siêu thị Big C

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thc tp qun tr kinh doanh là Đánh giá s hài lòng ca khách hàng ti h thng siêu th Big C TP HCM để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

Nội dung của luận văn này nhằm xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng tại hệ thống siêu thị Big C ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình nghiên cứu và thang đo hình thành dựa trên lý thuyết và những nghiên cứu trước đây. Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để xử lý. Qua kết quả phân tích nhân tố khám phá các biến độc lập lần 1 cho thấy có 10 nhân tố được rút ra. Tuy nhiên, phải phân tích nhân tố khám phá lần 2 thì mới đạt được kết quả tốt và rút ra được 9 nhân tố với 30 biến quan sát. Sau đó tác giả tiến hành phân tích hồi quy thì chỉ có 5 nhân tố có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng theo thứ tự: (1) chất lượng sản phẩm có hệ số hồi quy chuẩn hóa cao nhất (hệ số Beta chuẩn hóa= 0.464, sig. 0.000), (2) hình ảnh thương hiệu (hệ số Beta chuẩn hóa = 0.306, sig. = 0.000), (3) giá cả cảm nhận (hệ số Beta chuẩn hóa =0.151 , sig. = 0.000); (4) Chương trình khuyến mãi (hệ số Beta chuẩn hóa = 0.142, sig. = 0.000), (5) nhân viên ( với hệ số Beta chuẩn hóa = 0.118 sig. = 0.003). Ngoài ra hệ số cũng có ý nghĩa trong mô hình với mức là – 0.353 và sig là 0.040. Các nhà quản trị siêu thị Big C có thể dùng kết quả của nghiên cứu này tham khảo khi xây dựng chiến lược cho siêu thị mình nhằm nâng cao thêm sự hài lòng cho khách hàng mua sắm tại Big C.

 TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khác là: Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đàm phán hợp đồng ngoại thương đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tốt nghệp tài chính ngân hàng,báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập nhân sự để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đạt kế quả tốt!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment