Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh phục vụ dạy học các trường Cao Đẳng- Đại Học

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học các trường CĐ-ĐH trên địa bàn tp.HCM để làm mu báo cáo thc tp tt nghip.

Trích dn li nói đu đ các bn tham kho:

1.1 Lý do chọn đề tài

Theo báo cáo tổng kết của Bộ công thương, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 5,4% trong năm 2013, đưa tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm 2011-2013 đạt 5,6%. Tuy vậy hiện nay do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng nước ta đang có xu hướng giảm dần trong những năm tiếp theo. Theo báo cáo năm 2011 của Cục phát Triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong số 9,5 triệu lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa, chỉ có khoảng 25% lao động được qua đào tạo và 18% lao động có chất lượng thấp. Để đáp ứng nhu cầu lao động cho sự nghiệp công nhiệp hóa hiện đại hóa đất nước thì cần phải đổi mới và phát triển công tác Giáo dục – Đào tạo nghề. Thực trạng hiện nay đang diễn ra sự lạc hậu, thiết hụt nhiều mặt với những vấn đề khác nhau. Một trong những vấn đề đang được quan tâm là cơ sở vật chất của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Dạy nghề đó là hệ thống các phòng làm việc thí nghiệm, xưởng thực hành, thư viện, sách và các thiết bị cho từng ngành nghề còn quá thiếu và hạn chế. Có thể nói cơ sở vật chất là một trong những nhân tố quan trong không thể thiếu được với các trường thuộc hệ thống Giáo dục và Dạy nghề. Trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập, thực hành để hoàn thiện kiến thức cũng như kỹ năng thực tế. Với những thực trạng và nhu cầu trên cho thấy lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trang thiết bị Giáo dục, Dạy nghề đang có tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

Quan điểm marketing hiện đại là hướng tới khách hàng, tạo ra và duy trì khách hàng thì việc doanh nghiệp “hiểu được tâm lý khách hàng, nắm bắt được những nhu cầu tiềm ẩn của họ là một trong những yếu tố quan trọng để tạo ra lợi nhuận” (Nguyễn Thị Gấm, 2009). Nhu cầu khách hàng là rất phức tạp, nó phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý, phong cách sống và xã hội nơi họ sinh sống. Nhu cầu khách hàng cũng rất khác nhau giữa các khu vực điạ lý, các nền văn hóa, tuổi tác, giới tính… Bên cạnh đó, với từng loại sản phẩm khác nhau, tiến trình ra quyết định mua của khách hàng sẽ khác nhau.

Chính vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sẽ giúp doanh nghiệp xác định được bản chất nhu cầu, động cơ của khách hàng, những lợi ích họ tìm kiếm ở sản phẩm, cũng như quá trình thu thập thông tin và đánh giá các giải pháp thay thế của họ. Các quá trình này chịu tác động của rất nhiều nhân tố, trong đó có những nhân tố nằm trong sự kiểm soát của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp sẽ khai thác tốt các công cụ truyền thông tiếp thị nhằm tác động tích cực vào khách hàng, giúp các doanh nghiệp thúc đẩy quá trình tiêu thụ hàng hóa nhanh và có hiệu quả hơn. Đó là cách mà doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, tăng sự nhận biết thương hiệu, xúc tiến hình ảnh thương hiệu và xây dựng lòng trung thành khách hàng. Bên cạnh đó, để đạt được hiệu quả trong môi trường cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, mà trong đó “thấu hiểu được hành vi khách hàng là cơ sở nền tảng để xây dựng các chiến lược marketing hiệu quả, gia tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp” (Phạm Vĩnh Thanh,  2011).

Đối với các DN, việc tiêu thụ được hàng hóa, dịch vụ là yếu tố sống còn. Để bán được hàng hóa, dịch vụ các DN cần phải nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi mua của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ mà  DN mình cung cấp. Thông thường, sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp được bán cho khách hàng cá nhân. Để có thể đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, nhiều công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng cá nhân đã được thực hiện.

Là Công ty chuyên cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học cho các trường CĐ, ĐH nên khách hàng của công ty không phải là khách hàng cá nhân mà là các khách hàng tổ chức. Trong khách hàng cá nhân có những nét tương đồng với khách hàng tổ chức nhưng cũng có những khác biệt nhất định. Chúng tôi đã tìm kiếm tài liệu, công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng tổ chức để bổ sung cho những vấn đề nói trên. Chúng tôi mới tìm được một số giáo trình viết về quyết định mua của khách hàng tổ chức, còn những công trình nghiên cứu về quyết định mua của khách hàng tổ chức thì chúng tôi chưa tìm thấy.

Thực tế đó đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học của các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM.” được tác giả lựa chọn nghiên cứu.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài xác định các mục tiêu cần nghiên cứu sau:

  • Xác định các yếu tố tác động đến quyết định của tổ chức mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học.
  • Đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM.
  • Khám phá sự khác biệt theo đặc điểm cá nhân tác động đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm tại các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM.
  • Đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm tác động đến quyết định mua tổ chức đối với sản phẩm tại các Doanh nghiệp hiện nay.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ dạy học của các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn TP.HCM.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu là các trường Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có mua thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ cho việc dạy học.Thu thập số liệu thứ cấp từ các phòng ban của các trường, số liệu sơ cấp được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp khách hàng từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2014.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.

Nghiên cứu định tính

Nhằm mục đích xác định cơ sở lý thuyết về mô hình nghiên cứu. Cụ thể, đánh giá dựa trên lý luận đề xuất mô hình nghiên cứu; sau đó tham khảo ý kiến chuyên gia (thảo luận nhóm) với các cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị phòng thí nghiệm và trưởng khoa của một số trường nhằm củng cố nội dung bảng câu hỏi. Cụ thể là tập trung khám phá và bổ sung các biến quan sát cho các thang đo lường.

Nghiên cứu định lượng

Trong nghiên cứu định lượng, tác giả thực hiện thu thập số liệu qua quá trình phỏng vấn đối tượng khảo sát bằng những bảng câu hỏi được hiệu chỉnh từ nghiên cứu định lượng. Với dữ liệu thu thập được, đầu tiên tác giả kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua kiểm định Cronbach alpha và phân tích nhân tố (EFA) nhằm loại bỏ các biến quan sát không đạt yêu cầu, tiếp theo là kiểm định các giả thuyết nghiên cứu thông qua công cụ phân tích hồi quy đa biến và các kiểm định trung bình như: Independent Sample T-test, ANOVA, One sample T-test.

1.5 Ý nghĩa nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu này đem lại một số ý nghĩa về mặc lý thuyết cũng như thực tiễn cho các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng thí nghiệm, công ty quảng cáo. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp cho các danh nghiệp kinh doanh thiết bị phòng thí nghiệm, có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thiết bị phòng thí nghiệm phục phục công tác giảng dạy của tổ chức nhà nước. Từ đó, các doanh nghiệp trong nước có thể nắm bắt được từng yếu tố cũng như mức độ ảnh hưởng của chúng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung vào các yếu tố quan trọng để đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tổ chức. Điều này sẽ góp phần giúp cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định, thiết kế và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Thứ hai, kết quả của nghiên cứu này sẽ giúp cho các công ty quảng cáo và nghiên cứu thị trường nắm bắt được vai trò của các yếu tố trên cũng như các thang đo lường chúng. Từ đó, giúp cho các công ty này xây dựng các chương trình quảng cáo và thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường được đúng hướng và có hiệu quả.

1.6 Kết cấu đề tài

Luận văn có kết cấu được 5 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Nội dung chương này trình bày khái quát về lý do chọn đề tài, tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và giá trị thực tiễn của đề tài nghiên cứu báo cáo thực tập

Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu. Chương này trình bày tổng quan về cơ sở lý thuyết, mô hình nghiên cứu, các định nghĩa và các khái niệm liên quan, làm cơ sở thực hiện cho đề tài nghiên cứu.

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Chương này trình bày quy trình nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu được áp dụng, nhằm phát triển mô hình mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo chính thức cho mô hình nghiên cứu của luận văn.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Từ kết quả số liệu khảo sát thu được, chương này sẽ tiến hành phân tích và kiểm định thang đo, kiểm định mô hình hồi qui và các giả thuyết đặt ra của mô hình nghiên cứu.

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách. Chương này sẽ tiến hành thảo luận kết quả đạt được, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách phát triển. Sau đó, tác giả sẽ tiến hành tổng kết những hạn chế của đề tài và gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo.

TI TÀI LIU V MÁY

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khác là: Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chất lượng dịch vụ du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 9 điểm với nội dung và cấu trúc mới để các bạn tham khảo và phục vụ việc viết báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh của mình được tốt nhất.

Ngoài ta, chúng tôi còn nhiều mẫu báo cáo thực tập là báo cáo thực tập tốt nghệp tài chính ngân hàng,báo cáo thực tập y dược, bảo hiểm, nhân sự, kế toán, báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, báo cáo thực tập marketing … để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

Chúc các bạn làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đạt kế quả tốt!

 

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment