Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh phát triển du lịch homestay tại Vân Long – Ninh Bình

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – Ninh Bình để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

  1. Lý do chọn đề tài.

Ngày nay du lịch trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của con người. Khi cuộc sống vật chất, tiện nghi đầy đủ đã trở nên quen thuộc với nhiều người thì nhu cầu khám phá những vùng đất mới, tiếp xúc xới những nền văn hóa  mới  lại  trở  thành  một  xu  hướng  phổ  biến.Tham  quan  du  lịch  không   chỉ dừng lại ở sự gặp gỡ hay tiếp xúc mà khách du lịch còn muốn trải nghiệm bằng cách hòa nhập vào nền văn hóa đó, gắn bó với người dân địa phương để được làm người bản xứ trong khoảng thời gian của chuyến đi. Tại nhiều quốc gia, địa phương, khi du lịch đã trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn thì lợi ích chủ yếu thuộc về nhà cung ứng du lịch và chính quyền địa phương. Còn cư dân địa phương

  • một mắt xích không thể thiếu trong hoạt động du lịch, chủ nhân của tài nguyên du lịch nhân văn và cũng là người góp phần bảo vệ, gìn giữ tài nguyên du lịch tự nhiên lại hưởng lợi không nhiều từ hoạt động du lịch. Từ những thực tế trên, du lịch homestay với đặc trưng loại hình là khách du lịch đƣợc cùng ăn – cùng ở – cùng sinh hoạt với gia đình người dân bản địa, sẽ khắc phục được những hạn chế đó và thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu khám phá của khách du lịch. Việc chia sẻ lợi ích hợp lý cho các bên tham gia, đảm bảo công bằng quyền lợi từ hoạt động du lịch homestay đã góp phần nâng cao ý thức bảo tồn của cộng đồng. Do vậy tài nguyên du lịch của địa phương sẽ được bảo vệ từ chính những ngƣời dân địa phương, nhằm hạn chế tác động tiêu cực của du lịch, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững khi những hoạt động phát triển du lịch trước đó được thực hiện chủ yếu với mục đích đơn thuần là kinh tế đã và đang đe dọa môi trường sinh thái và các giá trị văn hóa bản địa. Trong quá trình phát triển chung của du lịch homestay trên thế giới, du lịch homestay ở Việt Nam tuy mới đƣợc quan tâm phát triển nhưng đã báo hiệu một triển vọng to lớn. Trong đó phải kể đến các địa phƣơng như Mai Châu (Hòa Bình), Ba Bể (Bắc Cạn), Huế, Hội An, Đồng bằng song Cửu Long. Trong số các địa phương phát triển du lịch homestay, thì những năm gần đây tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – Ninh Bình cũng đã bước đầu xây dựng, phát triển du lịch homestay trở thành một sản phẩm du lịch của địa phương. Vân Long có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch với tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng, là một trong những vùng đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, cùng với lịch sử truyền thống lâu đời, người dân địa phương hiếu khách thân thiện. Tuy nhiên đây là loại hình du lịch còn khá mới lại cần thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương nên việc phát triển du lịch homestay ở Vân Long vẫn chưa thực sự hiệu quả so với tiềm năng. Thể hiện rõ nhất ở số lượng khách và số hộ gia đình tham gia loại hình du lịch này vẫn còn khá ít. Vì vậy việc phân tích thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, từ đó đề ra những giải pháp nhằm khai thác hợp lý, hiệu quả loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững ở Vân Long là một nhiệm vụ cấp thiết. Do đó tác giả đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển loại hình du  lịch homestay theo hướng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long – Ninh Bình” nhằm đề xuất các giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay tại Vân Long một cách hiệu quả và hợp lý theo hướng bền vững.

2.  Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu.

2.1.  Mục đích:

Tìm hiểu các điều kiện và thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long – Ninh Bình, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại Vân Long.

2.2.  Nhiệm vụ:

Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài tập trung giải quyết một số nhiệm vụ sau:

  1. Nghiên cứu  các vấn  đề lý  luận  chung về loại  hình du lịch homestay và

phát triển du lịch bền vững. Bên cạnh đó đưa ra cơ sở thực tiễn bằng việc tìm hiểu các kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch này ở trong và ngoài nước.

  1. Nghiên cứu tổng quan các đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội, các điều kiện cho phát triển du lịch homestay. Đánh giá thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – Ninh Bình.
  2. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay theo hướng bền vững tại Vân Long – Ninh Bình.

3.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

3.1.  Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu về loại hình du lịch homestay ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – Ninh Bình.

3.2.  Phạm vi nghiên cứu.

  • Về không gian: Đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu trên địa khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (nằm trên địa bàn 7 xã: Gia Hưng, Gia Vân, Liên Sơn, Gia Hòa, Gia Lập, Gia Tân và Gia Thanh của huyện Gia Viễn, tỉnh Nình Bình) – nơi có các điều kiện thuận lợi để có thể phát triển loại hình du lịch homestay.
  • Thời gian: Đề tài được thực hiện trong thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2015.

4.  Ý nghĩa của khóa luận.

  • Đề tài đã tổng quan phần cơ sở lý luận và thực tiễn về loại hình du lịch homestay trên thế giới và ở Việt Nam, là nguồn tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên ngành du lịch.
  • Đề tài nghiên cứu về điều kiện và đánh giá thực trạng phát triển du lịch homestay tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long – Ninh Bình, từ đó đề xuất định hƣớng và những giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay, góp phần đưa Vân Long trở thành một điểm du lịch homestay hấp. Đồng thời góp phần làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch của Vân Long và tỉnh Ninh Bình. Đề tài nghiên cứu sẽ là một gợi ý cho các nhà quản lý du lịch, các doanh

nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh và huyện trong việc quy hoạch và đầu tư phát triển

loại hình du lịch này, góp phần thu hút khách du lịch đến với Vân Long ngày càng nhiều và mang lợi ích kinh tế cho địa phương.

5.             Phương pháp nghiên cứu.

Để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, đề tài khoa học sử dụng một số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:

Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu, số liệu.

Phƣơng pháp này được sử dụng để thu thập các nguồn thông tin, tài liệu sẵn có từ các sở, ban ngành liên quan như: Tài liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Tổng cục thống kê, các giáo trình, các đề tài nghiên cứu trước, từ cộng đồng địa phương, từ các tổ chức kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh và huyện, các bài viết trên sách báo, tạp chí, internet… Trên cơ sở các tài liệu thu thập được, tác giả thực hiện xử lý để có thể dụng đúng mục đích nghiên cứu của đề tài đặt ra.

Phương pháp khảo sát thực địa.

Khảo sát thực địa đƣợc tiến hành tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nƣớc Vân Long. Phương pháp này nhằm điều tra tổng hợp về điều kiện tự nhiên, xã hội, tìm hiểu giá trị tài nguyên du lịch, dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch của đối tƣợng nghiên cứu. Đồng thời, việc khảo sát thực địa tại địa phương đã giúp tác giả đánh giá thực trạng hoạt động du lịch homestay tại địa phƣơng, đó là cơ sở thực tế giúp tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch homestay phù hợp với địa phương.

Phương pháp phân tích và tổng hợp.

Phương pháp này là nhằm lựa chọn, sắp xếp các thông tin, số liệu, dữ liệu từ các nguồn thứ cấp, sơ cấp để định lƣợng chính xác và đầy đủ phục vụ cho mục đích, yêu cầu nghiên cứu, làm cơ sở cho việc nhìn nhận, đánh giá tổng thể về đối tượng nghiên cứu.

6.  Bố cục của đề tài.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về loại hình du lịch homestay và phát triển du lịch bền vững.

Chương 2. Thực trạng phát triển loại hình du lịch homestay ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Chương 3. Giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch homestay theo hƣớng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn