Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh ở công ty Thông tin di động

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động của công ty Thông tin di động đến năm 2018 để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

1. Tính cấp thiết của đề tài

Từ năm 1993 đến nay, lĩnh vực thông tin di động đã có những thay đổi như vũ bão với sự ra đời của nhi u mạng thông tin di động thuộc nhi u công ty, ngành khác nhau khiến việc kinh doanh thông tin di động không còn chịu sự độc quy n của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Việc cạnh tranh khốc liệt làm thị trường di động có   nhi u thay đổi và thị phần bị chia xẻ đáng kể.

Đặc biệt, Việt Nam đã gia nhập WTO cũng ảnh hưởng đến toàn diện n n kinh tế và thị trường Việt nam nói chung, trong đó có lĩnh vực thông tin di động, đòi hỏi các mạng di động phải có sự chuẩn bị tích cực để đáp ứng tình hình thị trường. Là một đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đang kinh doanh mạng điện thoại di động cũng chịu sự tác động của sự thay đổi này.

Từ trước đến nay cũng có một số đ  tài nghiên cứu v  v  chiến lược kinh   doanh của công ty Thông tin di động và mạng MobiFone. Tuy nhiên, các đề  tài  trước đây chưa nghiên cứu sâu v chiến lược phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng thông qua việc phân tích các yếu tố làm ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ mới của người tiêu dùng, mà chỉ chú trọng đến công tác quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện truyền thông, chủ quan chỉ phát triển chạy theo chỉ tiêu và doanh số, đây là một điểm yếu của MobiFone trong khi các nhà mạng khác đã chú trọng đến công tác nghiên cứu, đầu tư phát triển các dịch vụ mới.

Chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động mới, đi đôi với việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ thông tin di động không những ngăn ngừa việc các nhà mạng khác lợi dụng điểm yếu đế phát triển kinh doanh mà còn giúp cho công ty thông tin di động MobiFone khắc phục nhược điểm, nâng cao thị phần và giữ được khách hàng của mình.

Cùng với sự phát triển vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, dịch vụ thông tin di động đã phát triển với tốc độ rất nhanh chóng và đã trở thành một trong những dịch vụ thiết yếu trong đời sống xã hội của toàn nhân loại.

Tại Việt Nam theo số liệu của Bộ Thông tin truy n thông đến cuối năm 2013 số thuê bao di động có phát sinh lưu lượng đạt là xấp xỉ 120 triệu thuê bao. Thị trường Việt Nam với hơn 85 triệu dân và có một n n kinh tế đang tăng trưởng cao, ổn định và cơ cấu dân số trẻ thì dịch vụ thông tin di động sẽ có rất nhi u ti m năng và cơ hội phát triển.

Ngày nay, việc sử dụng các tính năng trên chiếc điện thoại di động đã trở  thành nhu cầu thiết yếu đối với tất cả các tầng lớp nhân dân và dịch vụ thông tin di động là một phần không thể tách rời trong đời sống của mọi người.

Với 7 nhà mạng hiện đang khai thác và kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thông tin di động thì việc canh tranh sẽ xảy ra và diễn tiến ngày càng khốc liệt và đi vào chi u sâu. Lúc này, ngoài n i lo v vùng phủ sóng  giá cước thuê bao,  thì công ty nào chú trọng đến các dịch vụ thông tin di động của mình cung cấp, hiểu rõ nhu cầu, sở thích của từng bộ phận khách hàng nhằm khai thác tối đa ti m năng tiêu dùng của khách hàng thì công ty đó sẽ thành công. Chính vì lẽ đó, tôi đã chọn  đề tài:Chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động của công ty Thông tin di động đến năm 2018″

  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xây dựng chiến lược phát triển các dịch  vụ thông tin di động của Công ty thông tin di động đến năm 2018 nhằm tạo thêm  nhi u lựa chọn tốt trong chiến lược kinh doanh tổng thể của Công ty thông tin di động để mang lại các lợi thế cạnh tranh so với các nhà mạng đối thủ, góp phần vào sự thành công của công ty và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

3.    Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Dựa vào các kiến thức cơ bản của quản trị chiến lược trong kinh doanh đã học, tôi sẽ dựa trên tình hình thực tế tại Công ty Thông tin di động để nghiên cứu các  yếu tố làm ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ của mạng thông tin di động hiện hữu phát triển sản phẩm – dịch vụ mới nhằm xây dựng chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động tại Công ty thông tin di động đến năm 2018. Đ tài  thu thập và sử dụng thông tin, dữ liệu thứ cấp từ Phòng Kế Hoạch – Bán hàng & Marketing và một số phòng ban khác của Trung tâm thông tin di động khu vực II, là đơn vị trực tiếp kinh doanh mạng MobiFone. Để nội dung nghiên cứu được chuyên sâu, đ tài tập trung phân tích môi trường kinh doanh của MobiFone tại TP.Hồ Chí Minh, có xem xét các mối quan hệ phát triển của ngành trong phạm vi cả nước. Từ đó xây dựng và lựa chọn định hướng chiến lược phát triển các dịch vụ thông tin di động tại công ty thông tin di động đến năm 2018.

4. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu của tác giả dựa trên các tài liệu hướng dẫn v quản trị kinh doanh, các phương pháp thống kê, phương pháp chuyên gia, phương pháp khảo sát thực tiễn, phương pháp tổng hợp và khái quát hóa vấn đ  nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu từ các thông tin thu thập được trong quá trình công tác, thu thập được từ internet, các báo cáo, các số liệu thống kê từ MobiFone.

5.    Kết cấu của luận văn

Kết cấu của luận văn gồm có 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận v  quản trị chiến lược

Chương 2: Thực trạng chiến lược phát triển dịch vụ thông tin di động giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012

Chương 3: Chiến lược phát triển dịch vụ và chất lượng dịch vụ tại Công ty Thông tin Di động đến năm 2018.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập tốt nghiệp  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn