Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khi sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  Đo lường sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

  1. Lý do chọn lựa đề tài

Hiện nay ngành thuế đang triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, dịch vụ thuế điện tử, trong đó kê khai thuế điện tử là một trong những chương trình trọng điểm của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011- 2020.

Mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong xu thế hội nhập của nền kinh tế; giải quyết được bài toán nguồn nhân lực quản lý thuế có hạn nhưng số lượng Doanh nghiệp gia tăng nhanh chóng hàng năm luôn là một thách thức không nhỏ đối với ngành thuế nói chung và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Với chi phí quản lý lưu trữ trên 1,5 triệu hồ sơ khai thuế bằng giấy hàng năm; ước tính chiều cao chồng giấy hồ sơ khoảng 3,6 km. Bởi vậy, việc kê khai, nộp thuế qua mạng đã, đang và sẽ tiết kiệm được khoản kinh phí rất lớn cho xã hội.

Thế nhưng từ khi được chính thức đi vào triển khai từ năm 2007 đến nay tình hình kê khai thuế qua mạng dường như mới chỉ phát triển theo chiều rộng mà chưa chú trọng đến phát triển theo chiều sâu vì vậy xảy ra tình trạng doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua mạng nhưng lại không sử dụng hoặc chỉ đăng ký cho có lệ. Hơn nữa tình trạng khó khăn kinh tế và bất cập về hạ tầng khiến doanh nghiệp không mặn mà về việc kê khai thuế qua mạng. Đây là nghịch lý cần được Ngành thuế xem xét và điều chỉnh kịp thời.

Là công chức ngành thuế với mục đích đi tìm câu trả lời cho nghịch lý trên, cũng như mong muốn kiến nghị các cấp có trách nhiệm nhận biết được những đánh giá của Doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế điện tử do ngành thuế cung cấp một cách có hệ thống, trên cơ sở đó có những giải pháp thích hợp để phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực nghĩa vụ kê khai thuế ngày một tốt hơn, tác giả đã chọn đề tài “Đo lường sự hài lòng của Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

  1. Tính cấp thiết của đề tài

Nội dung chính của đề tài là đi tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điện tử công với sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng.

Từ trước đến nay khi nói về dịch vụ công các doanh nghiệp thường liên tưởng đến quan hệ một chiều có tính bắt buộc “trên bảo dưới nghe”. Thời đại ngày nay mối quan hệ này dần có sự tương tác hai chiều, các doanh nghiệp có thể đánh giá và góp ý cho cơ quan nhà nước về các sản phẩm và dịch vụ mà Chính phủ đang cung cấp để hoàn thiện và phục vụ doanh nghiệp được tốt hơn. Kê khai thuế qua mạng không phải là một dịch vụ mới mẻ, tuy vậy để dịch vụ này thực sự hiệu quả và được các doanh nghiệp yên tâm sử dụng khi nó phải đáp ứng được các tiêu chí mà doanh nghiệp cần như: tiết kiệm thời gian kê khai, chi phí… so với việc kê khai trực tiếp. Do vậy, biết được những đánh giá của doanh nghiệp để có những điều chỉnh hợp lý thì việc khảo sát những đánh giá của doanh nghiệp về dịch vụ kê khai thuế qua mạng là thực sự cần thiết và nên làm. Cùng với nỗi trăn trở muốn tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp để phục vụ tốt hơn tác giả đã thực hiện đề tài nghiên cứu này.

Việc nghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với các dịch vụ của chính phủ đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu (Ngô Xuân Long, 2011; Văn Thúy Hằng, 2011) tuy nhiên các tác giả chủ yếu sử dụng thang đo SERVQUAL được Parasuraman el al. (1988) xây dựng trong lĩnh vực dịch vụ để đo lường dịch vụ công điện tử nên có nhiều điểm không thích hợp. Do vậy, nghiên cứu của tác giả cũng nhằm xây dựng một thang đo hoàn thiện để đo lường chất lượng dịch vụ công điện tử tại Việt Nam mà cụ thể ở đây là dịch vụ thuế điện tử.

  1. Mục tiêu nghiên cứu

–   Xây dựng mô hình đo lường những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kê khai thuế điện tử.

–   Đo lường mức độ tác động của các thành phần chất lượng dịch vụ kê khai thuế điện tử đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử mà Ngành thuế đang cung cấp.

–   Khuyến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai thuế điện tử, đáp ứng sự hài lòng của doanh nghiệp.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

–   Đối tượng nghiên cứu: là chất lượng dịch vụ thuế điện tử mà Ngành thuế đang cung cấp.

–   Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Nghiên cứu các doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thời gian sử dụng dịch vụ trên một năm trở lên chủ yếu một số quận trọng điểm như: Quận 3, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận và Quận Tân Phú.

+ Về thời gian: Dữ liệu dùng để thực hiện luận văn được thu thập trong khoảng từ tháng 4/2014 – 6/2014, trong đó dữ liệu thứ cấp được tác giả sử dụng từ các báo cáo của Tổng cục thuế, Tổng cục thống kê, các trang mạng điện tử. Dữ liệu sơ cấp thu được thông qua các bảng câu hỏi khảo sát 250 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế phù hợp với vấn đề cần nghiên cứu.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn sử dụng phương pháp điều tra, phân tích, thống kê, tổng hợp và so sánh để làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu này được tiến hành theo hai bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.

–   Nghiên cứu sơ bộ thông qua phương pháp định tính được thực hiện thông qua kỹ thuật phỏng vấn sâu theo câu hỏi mở đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đối với kê khai thuế điện tử do ngành Thuế cung ứng với một số kế toán phụ trách kê khai thuế của Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế điện tử có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận và cho ý kiến với một kế hoạch phỏng vấn đã được lập sẵn. Các thông tin phỏng vấn sẽ được thu thập, tổng hợp làm cơ sở cho việc khám phá, bổ sung, điều chỉnh các yếu tố, các biến dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu.

–   Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Mẫu khảo sát sau thu thập được được đưa vào xử lý và phân tích để kiểm định và nhận diện các nhân tố thông qua các giá trị, độ tin cậy và mức độ phù hợp của các thang đo, kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của doanh nghiệp khi kê khai thuế qua mạng.

  1. Kết cấu của luận văn

Luận văn được trình bày gồm 5 phần chính như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Hàm ý cho các nhà quản trị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ mẫu báo cáo thực tập  tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn

Add Comment