Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khai thác dầu khí liên doanh Việt-Nga

Tailieumau.net xin chia sẻ với các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của xí nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro để làm mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Trích dẫn lời nói đầu để các bạn tham khảo:

 1. Đặt vấn đề:

Trong thời gian qua, mặc dù Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc tìm và đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác thăm dò, tìm kiếm, vận hành và khai thác dầu khí, song hiện nay ngành vẫn đang thiếu và chưa tạo ra được tiềm lực tích cực cho các giải pháp.

Tình trạng này có nguyên nhân do nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng quá trình sản xuất của các công ty và doanh nghiệp dầu khí trong ngành chưa thật sự cập nhật và áp dụng đầy đủ. Chính vì lẽ đó mà đã dẫn đến tình trạng chưa có định hướng chung và giải pháp cụ thể cho việc quản lý tốt các quá trình sản xuất, mà yếu tố chất lượng là then chốt. Quản lý chất lượng quá trình sản xuất là một trong những yếu tố để nâng các giá trị sản phẩm, tạo sự ổn định và phát triển lâu dài cho doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Để áp ứng các yêu cầu chung về quản lý chất lượng trong quá trình thăm dò, tìm kiếm, vận hành và khai thác dầu khí đồng thời theo kịp sự phát triển của ngành dầu khí trên thế giới. Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro mà điển hình là Xí Nghiệp xây lắp khảo sát và sửa chữa công trình khai thác dầu khí luôn đi đầu trong việc đưa hệ thống quản lý chất lượng vào để quản lý quá trình sản xuất. Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí là đơn vị thi công chế tạo và lắp đặt các giàn khoan khai thác dầu khí biển, các công trình phục vụ dầu khí khác có liên quan. Trong quá trình sản xuất, Xí Nghiệp luôn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Vì vậy, cần phải chú trọng nhiều đến hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt là các giải pháp để hoàn thiện quản lý chất lượng quá trình sản xuất. Vì đây là giải pháp để thực hiện các mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo sự hòa nhập sâu vào kinh tế thế giới nói chung và trong lĩnh vực dầu khí nói riêng.

Xuất phát từ các điều kiện và thực tế được nêu, tôi chọn đề tài Quản lý chất lượng quá trình sản xuất của Xí Nghiệp Xây lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí – Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro” để nghiên cứu.

 1. Mục tiêu của đề tài:

Việc nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích:

 • Hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chất lượng.
 • Nghiên cứu, phân tích và đưa ra những đánh giá, kết luận về hệ thống quản lý chất lượng, những mối quan hệ trong hệ thống quản lý chất lượng quá trình sản xuất.
 • Đề xuất giải pháp khả thi để nâng cao quản lý chất lượng quá trình sản xuất của Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí – Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro .
 1. Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp luận

 Đề tài sử dụng các phương pháp tư duy logic, biện chứng, kế thừa và sáng tạo trong tổng hợp cơ sở lý thuyết, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp.

Phương pháp nghiên cứu:

 • Thu thập dữ liệu thứ cấp từ đơn vị, dựa vào lý thuyết.
 • Khảo sát ý kiến chuyên gia.
 • Vận dụng tổng hợp kiến thức chuyên ngành để đề xuất các giải pháp.

Nguồn dữ liệu:

 • Dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp có được từ việc khảo quá trình sản xuất trên bờ, trên biển, khảo sát ý kiến các chuyên gia Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí.
 • Dữ liệu thứ cấp: Các tài liệu lý luận về quản trị chất lượng; số liệu thống kê của Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí; số liệu thống kê, đánh giá của Lloyld’s và DNV; các văn bản pháp quy, quy định, tiêu chuẩn của ngành….

Cuộc khảo sát nhằm hai mục tiêu chính:

 • Đánh giá mức độ chất lượng quá trình sản xuất Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí.
 • Lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung liên quan đến quản lý chất lượng quá trình sản xuất của Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí.

Nội dung chính hàm chứa trong bản câu hỏi gồm:

 • Đánh giá công tác hoạch định chất lượng quá trình sản xuất;
 • Đánh giá công tác tổ chức thực hiện chất lượng quá trình sản xuất;
 • Đánh giá công tác kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất;
 • Đánh giá công tác khắc phục, cải tiến chất lượng…cho quá trình sản xuất;
 • Kích thước mẫu được chọn là 60 đáp viên, được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên.
 • Phương pháp thu thập dữ liệu là tự ghi báo: Đáp viên tự trả lời trên phiếu khảo sát và gửi trực tiếp cho phỏng vấn viên hoặc gửi qua email.
 • Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 09/2013 đến 03/2014. Số phiếu phát ra là 74 phiếu. Số phiếu thu về hợp lệ là 60 phiếu, chiếm tỷ lệ 81%.
 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Đối tượng nghiên cứu:

 • Công tác quản lý chất lượng quá trình sản xuất trên bờ, trên biển.
 • Hệ thống quản lý chất lượng quá trình sản xuất của Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí.

Phạm vi nghiên cứu:

 • Phạm vi không gian: Khu vực cảng dầu khí, khu vực mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
 • Phạm vi thời gian: Từ năm 2012 đến nay.
 • Phạm vi về nội dung: Công tác quản trị chất lượng quá trình sản xuất của Xí Nghiệp Xây Lắp Khảo Sát và Sửa Chữa công trình khai thác dầu khí.
 1. Kết cấu của luận văn:

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ VAI TRÒ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA XÍ NGHIỆP XÂY LẮP KHẢO SÁT VÀ SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DẦU KHÍ

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Hy vọng với chia sẻ báo cáo thực tập   tại công ty trên của chúng tôi sẽ giúp bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình được tốt nhất.

Chúc các bạn làm bài báo cáo thực tập thành công!

Bình luận với Facebook

* BQT TAILIEUMAU.NET - THƯ VIỆN TÀI LIỆU HỌC TẬP THÔNG BÁO:
Mọi thông tin về bài viết và những đóng góp vui lòng xin liên hệ: vancongk8sp@gmail.com hoặc 0948.498.186. Mời bạn thích trang Tailieumau.net – Thư viện báo cáo thực tập! trên Facebook và Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp để theo dõi các bài viết mới và cùng thảo luận với mọi người nhé.
Hãy cùng mình xây dựng một thư viện học tập dành cho các bạn sinh viên. BQT xin chân thành cảm ơn